HomePR Newsไทยประกันชีวิตสานต่อกิจกรรม Inspiring Talk สร้างแรงบันดาลใจด้านความกตัญญูให้เยาวชน [PR]

ไทยประกันชีวิตสานต่อกิจกรรม Inspiring Talk สร้างแรงบันดาลใจด้านความกตัญญูให้เยาวชน [PR]

แชร์ :

ปณิธานในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คือการเป็นองค์กรที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีให้กับคนในสังคม จึงได้สานต่อกิจกรรม Inspiring Talk : การพูดสร้างแรงบันดาลใจ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งถือเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ เพื่อปูพื้นฐานความคิด รวมถึงสร้างการรับรู้และความเข้าใจในคุณค่าของความรักที่ยิ่งใหญ่ของบุพการี โดยจัดหมุนเวียนไปตามโรงเรียน ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

Santos Or Jaune

กิจกรรม Inspiring Talk จัดขึ้นในหัวข้อ “ให้รักดูแลชีวิต” ถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ชีวิตจริง จากนักพูดชื่อดัง “เบส-อรพิม รักษาผล”  โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน คณะครู และผู้ปกครอง โรงเรียนนารีวิทยา จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ตลอดจนความซาบซึ้งใจ ด้วยเนื้อหาที่มุ่งสร้างทัศนคติเชิงบวกด้านต่างๆ ขณะเดียวกันก็ทลายกำแพงความรู้สึกและทัศนคติเชิงลบ กระตุ้นให้เยาวชนตระหนักรู้ถึงคุณค่าของความรักภายในครอบครัว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกจิตสำนึกที่ดีด้านความรัก ความกตัญญู การดูแลกัน อันจะเสริมสร้างให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งต่อไป


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม