ไทยประกันชีวิตจัดกฐินพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หวังสืบสานพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการศึกษาไทย [PR]

tlด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายวานิช ไชยวรรณ ประธานกรรมการ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และฝ่ายขายของบริษัทฯ ได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้บริษัทฯ นำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วน ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานในพิธี ได้ถวายจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งสิ้น 2,117,500 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และบำรุงโรงเรียน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด) และโรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง

- Advertisement -

ที่ผ่านมาในปี พ.ศ.2542 บริษัทฯ ได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พร้อมถวายจตุปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 737,464 บาท เพื่อสมทบทุนบำรุงวัดไร่ขิง โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) และโรงเรียนในพื้นที่ 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา และโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อันเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการศึกษา ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช