หนึ่งคนให้ หลายคนรับ รวมใจไทยประกันอาสา ครั้งที่ 2 เพื่อน้องบ้านนนทภูมิ [PR]

%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99

เพื่อร่วมแบ่งปันและเติมเต็มความสุขให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยความร่วมมือกับมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ จึงได้จัดโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ รวมใจไทยประกันอาสา” ครั้งที่ 2 เพื่อน้องบ้านนนทภูมิ สร้างความสุขผ่านกิจกรรมสันทนาการแก่น้องๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้พิการทางร่างกาย ทั้งการได้ยิน การมองเห็น และพิการซ้ำซ้อน ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด หรือบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

- Advertisement -

โดยคุณภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มองค์กรสัมพันธ์ นำทีมพนักงานจิตอาสาไทยประกันชีวิต ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการ เล่นเกม ร้องเพลง สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แก่น้องๆ ในโอกาสนี้ยังได้มอบเงินจากการระดมรายได้ของมูลนิธิฯ จำนวน 20,000 บาท สำหรับใช้ในกิจการของสถานสงเคราะห์ พร้อมมอบสิ่งของจำเป็น และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ สร้างความอิ่มเอมใจให้แก่จิตอาสาทุกคน

ไทยประกันชีวิต มุ่งเป็นองค์กรส่งเสริมการทำความดี พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตอาสา ด้วยการทำประโยชน์เพื่อสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ อันสะท้อนการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่เป็นเพื่อนคู่คิด เคียงข้างสังคมไทยตลอดไป