เป้าหมายใหม่ไลน์ ทูเดย์ ขยับจาก News Portal Platform สู่ผู้เติมเต็ม Content Ecosystem

เป็นหนึ่งบริการที่เติบโตได้เร็วมากที่สุดบนแพลตฟอร์ม Line และสามารถบรรลุเป้าหมายขึ้นเป็นผู้นำบริการ News Portal ของประเทศ ตามที่เคยประกาศไว้ตั้งแต่เริ่มต้นให้บริการ โดยเพียงแค่ในปีที่ 2 Line Today ก็สามารถเข้าถึงจำนวนฐานผู้ใช้งานได้มากถึง 32 ล้านคน หรือราว 71% ของจำนวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตทั้งประเทศที่มีอยู่กว่า 45 ล้านคน 

พร้อมทั้งได้ขยายความร่วมมือไปยังพันธมิตรกว่า 120 ราย เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้คอนเทนต์ที่อยู่บนแพลตฟอร์มและครอบคลุมไปยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายขึ้น ทำให้ปัจจุบันไม่ได้มีเพียงแค่คอนเทนต์ข่าวเพียงอย่างเดียว แต่ยังเพิ่มกลุ่ม Non-news มาเสริมในแพลตฟอร์มเพื่อเข้าถึงฐานผู้ใช้งานให้กว้างขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือคนที่อาจจะไม่นิยมเสพคอนเทนต์ข่าว ให้มีคอนเท็นต์ที่ตรงกับความสนใจของตัวเองมากขึ้น

- Advertisement -

ต่อลมหายใจ Traditional Media

อีกหนึ่งบทบาทสำคัญของ Line Today คือ การเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กลุ่ม Traditional media สามารถเข้าถึงฐานผู้ใช้งานในแพลตฟอร์มออนไลน์ได้มากขึ้น จากข้อมูลพบว่าผู้ที่เข้ามาอ่านข่าวบนไลน์ทูเดย์จะมีอัตราการคลิกผ่าน หรือ CTR (Click Through Rate) ประมาณ 8-10% ที่เมื่อเข้ามาอ่านแล้วมีการคลิกไปดูข่าวอื่นๆ จากเว็บที่เป็นเจ้าคอนเทนต์เพิ่มขึ้นด้วย จึงเป็นหนึ่งตัวเร่งสปีดไปสู่เป้าหมายสำคัญของสื่อดั้งเดิมในการ Transform ธุรกิจไปสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์ม จากฐานผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มไลน์ในปัจจุบันที่มีกว่า 42 ล้านคน ซึ่งแทบจะครอบคลุม Internet Population ของไทยได้เกือบทั้งหมดแล้ว

คุณกวิน ตั้งอุทัยศักดิ์ ผู้อำนวยการธุรกิจคอนเทนต์ Line ประเทศไทย กล่าวถึงอุปสรรคในการเข้าถึงฐานผู้อ่านของ Publisher ในปัจจุบันโดยเฉพาะกลุ่ม Traditional ที่ต้องเผชิญทั้งภาวะการแข่งขันจากคู่แข่งที่มีจำนวนมาก ต้นทุนในการผลิตที่สูง ประกอบกับเม็ดเงินโฆษณาที่ลดลง โดยเฉพาะสื่อในกลุ่ม Print Media ที่เม็ดเงินหายไปต่อปีไม่ต่ำกว่า 20% แม้ว่าจะเป็นการสวิตซ์มาอยู่ในฟากสื่อออนไลน์ที่เติบโตได้สูงมากกว่า 30% แต่หากเปรียบเทียบจากเม็ดเงินโฆษณาโดยรวมก็ยังถือว่ามีสัดส่วนอยู่เพียง 10% เท่านั้น

ขณะที่พฤติกรรมผู้บริโภคในการรับสื่อต่างๆ จะนิยมใช้โซเชียลมีเดียในการเสพข่าวสารต่างๆ มากกว่าเสพจากสื่อแบบเดิม ประกอบกับจำนวนคอนเทนต์มากมายรอบตัว และการที่ผู้บริโภคไม่รู้ว่าจะหาคอนเท็นต์ที่ดีตามที่ต้องการได้จากที่ไหน เป็นที่มาของการพัฒนาบริการ Line Today ที่จะเป็นแพลตฟอร์มในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจจาก Publisher หลากหลายกลุ่มมารวมไว้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเลือกข่าวที่น่าสนใจให้ผู้อ่าน และเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงฐานผู้ใช้งานขนาดใหญ่และครอบคลุมทุกกลุ่มในฐานะ Community Platform ที่แข็งแรงบนโซเชียลมีเดีย

“ไลน์ทูเดย์ช่วยลด Pain Point ทั้งจากมุมของผู้อ่านและสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง และจำนวนคอนเทนต์ที่ Overload และยังมีโอกาสกระตุ้นเม็ดเงินในการลงโฆษณาในภาพรวมให้ดีขึ้น จากยอด Engage บนแพลตฟอร์มที่ถือว่าเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเพียงปีที่ 2 ก็เข้าถึงคนแล้วกว่า 32 ล้านคน แม้ช่วงที่ผ่านมายังไม่มีการกระตุ้น Awareness หรือทำตลาดใดๆ แต่จากนี้จะสร้าง Awareness เพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการทำให้ผู้ใช้งานไลน์ทุกคนเข้าไปในแพลตฟอร์มไลน์ทูเดย์ ซึ่งเชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูง เพราะใช้งานได้ง่ายและสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกเนื่องจากอยู่ในแท็บที่ 4 ของแอพพลิเคชั่นไลน์ ที่ทุกคนคุ้นเคยในการใช้งานอยู่แล้ว รวมทั้งความเร็วในการอัพเดท ความหลากหลายทั้งรูปแบบคอนเทนต์และแหล่งที่มาของข้อมูลต่างๆ”

เติมความหลากหลายของคอนเทนต์

แม้จะมีภาพของ News Hub ที่ค่อนข้างเด่นชัด แต่ไลน์ทูเดย์มีเป้าหมายในการเป็นคอนเทนต์แพลตฟอร์มที่ต้องการเข้าถึงคนทุกๆ กลุ่ม ตามความหลากหลายของผู้ใช้งานบนไลน์ ทำให้จะมีการเติมคอนเทนต์ให้หลากหลายมากขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้าง Engagement ที่มากขึ้น เพื่อโอกาสในการกระตุ้นให้เม็ดเงินในสื่อโฆษณาเติบโต หลังผลสำรวจของ Kantar-TNS  ระบุว่า 50% ของผู้อ่านไลน์ทีวีมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าและบริการที่เห็นอยู่บนแพลตฟอร์มไลน์ทีวี

โดยปัจจุบันมีผู้เข้ามาอ่านคอนเทนต์ในไลน์ทูเดย์มากกว่า 1 พันล้านครั้งต่อเดือน มีจำนวนการอ่านโดยเฉลี่ย 38 เพจวิวต่อคนต่อเดือน ขณะที่ความหลากหลายของคอนเทนต์ก็เพิ่มมากกว่าเท่าตัว จากช่วงเริ่มต้นที่มีอยู่ 4 กลุ่ม ปัจจุบันได้มีการเพิ่มหมวดหมู่และจัดแยกย่อยหมวดหมู่ตามความสนใจแต่ละกลุ่มให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจนมีถึง 10 กลุ่ม และยังมีโอกาสเพิ่มเติมกลุ่มใหม่ๆ ในปีนี้ได้อีก 2-3 กลุ่ม เช่นเดียวกับจำนวนพาร์ทเนอร์ที่จะเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

คุณชรัตน์ เพ็ชร์ธงไชย หัวหน้าธุรกิจ Line Today, Line ประเทศไทย กล่าวถึงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มไลน์ทูเดย์ทั้งรูปแบบคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มที่พยายามจะเพิ่มการทำ Content Creation ผ่านการผลิตร่วมกับพาร์ทเนอร์ หรือการทำคอนเทนต์ของตัวเองให้มากขึ้น จากที่มีสัดส่วนอยู่ราว 5% ขณะที่คอนเทนต์ส่วนใหญ่จะเป็นการนำคอนเทนต์ของพาร์ทเนอร์มา Feed บนแพลตฟอร์ม โดยมีจำนวนคอนเทนต์หมุนเวียนในแต่ละวันประมาณ 600-700 ชิ้น

“การเพิ่ม Creation Content ทำให้คอนเทนต์ที่อยู่บนแพลตฟอร์มหลากหลาย และช่วยขยายฐานไปสู่คนที่ไม่ชอบอ่านข่าวหรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆ มากขึ้น โดยจะเพิ่มความเป็นไลฟ์สไตล์ วาไรตี้ ที่ดูแล้วได้ความรู้ โดยเฉพาะในกลุ่ม Live และวิดีโอ ซึ่งจะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มไลน์ทูเดย์ อาทิ เฮดไลน์ทูเดย์ รายการเล่าข่าวที่แตกต่างจากทั่วไป ทอมก้องร้องทุกข์ที่เตรียมออกอากาศในเร็วๆ นี้ ข่าวเด็ดเด็กตอบ อาม่าแอนด์เดอะแก๊ง และเลือกได้เลือกดี ที่มีจ๋า ณัฐฐาวีรนุช ดำเนินรายการ รวมทั้งการดูดวงจาก พ.พาทินี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยม นอกเหนือจากหมวดข่าวทั่วไป ข่าวบันเทิง และไลฟ์สไตล์ เป็นต้น”

นอกจากนี้ ในราวไตรมาสสาม ไลน์ทูเดย์จะพัฒนาการนำเสนอคอนเทนต์ที่มีความเป็น Personalize มากขึ้น โดยอาจจะนำเทคโนโลยี Machine Learning หรือ AI ในการวิเคราะห์การใช้งานและความสนใจของผู้บริโภค เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลอย่างเหมาะสมกับแต่ละเฉพาะบุคคลได้มากขึ้น ขณะที่โจทย์สำคัญอยู่ที่การสร้าง Engagement ให้เพิ่มมากขึ้น หลังจากได้วางโมเดลและรูปแบบที่เหมาะสมในการหารายได้และรองรับโฆษณาที่จะเข้ามา ซึ่งผลตอบรับค่อนข้างดี โดยเฉพาะในคอนเทนต์ที่มีความน่าเชื่อถือ เมื่อมาอยู่บนแพลตฟอร์มที่แข็งแรงก็จะทำให้ได้รับความน่าสนใจจากแบรนด์ต่างๆ มากขึ้น