MI ผงาดประกาศติด TOP 3 เอเจนซี่วางแผนและบริหารงบสื่อโฆษณาในไทย กุมงบกว่า 6 พันล้าน [PR]

หลังจากที่หลากหลายกลุ่มก้อนเอเจนซี่ในประเทศไทยต้องควบรวมตัวกัน เพื่อความอยู่รอด บางเอเจนซี่เล็กต้องปิดกิจการตามงบโฆษณาที่ลดลงตามสภาพเศรษฐกิจและปัจจัยหลากหลายอย่างในประเทศไทย ขณะที่ MI หรือ Media Intelligence กลับโตสวนกระแสด้วยยอดบิลลิ่งโฆษณาที่โตขึ้น

- Advertisement -

โดยคาดการณ์ว่าในปี 2561 นี้  MI น่าจะกวาดยอดรวมวางแผนและบริหารงบโฆษณาสื่อกว่า 6,000 ล้านบาท จากการที่ตลอดสิ้นปีที่ผ่านมาก็ได้มีการปิดดิวพิชชิ่งงบโฆษณาจากหลากหลายบริษัท อาทิ กลุ่มรถยนต์และจักรยานยนต์ , กลุ่มเครื่องดื่ม , กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค, กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

คุณภวัต เรืองเดชวรชัย ผู้อำนวยการธุรกิจ สายงานการวางแผนและกลยุทธ์สื่อโฆษณาบริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด หรือ MI  เอเจนซี่ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น เปิดเผยว่า  2 ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีทองของ MI ที่สามารถโตสวนกระแสกับงบโฆษณาที่ลดลงตามสภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งจากปัจจัยหลากหลายอย่างทั้งในและนอกประเทศ เพราะยังคงรักษาระดับการเติบโตที่ 2 ดิจิตติดต่อกัน

“เราให้ความสำคัญอย่างมากกับ Consumer Insight โดยการนำ Consumer Insight จากหลากหลายแหล่งมาวิเคราะห์ และออกแบบแผนช่องทางการสื่อสารโฆษณารวมถึงคอนเทนท์ที่เหมาะในการสื่อสารนั้นๆ  เพราะปัจจุบัน Mass Audience ไม่มีอีกแล้ว Mass Media ก็ไม่มีอีกแล้วเช่นกัน การวางแผนการสื่อสารในปัจจุบันจึงต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน (Segmented Audiences) โดยต้องกำหนดคอนเทนท์ และช่องทาง (Media & Platform) ที่เหมาะสมกับกลุ่มนั้นๆ เพื่อประสิทธิภาพการสื่อสารที่ดีที่สุด หรือ ต้องทำให้ “ถูกคน-ถูกใจ-ถูกที่-ถูกเวลา” ขณะที่ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินอย่างคุ้มค่าที่สุด”

นอกจากนี้ เรื่องของ Creativity บน Media และ Content เป็นส่ิงที่ MI ให้ความสำคัญมากเช่นกัน โดยทีมงานจะถูกฝึกและกระตุ้นให้คิดอย่างสร้างสรรค์ เรายังมีแผนกที่ทำเรื่อง Branded Content (Adaptive Content) โดยเฉพาะ โดยการทำงานร่วมกับ Brand Agency และลูกค้าภายใต้กรอบ DNA ของ Brand เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบันมีความซับซ้อนขึ้นตามเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น การครีเอทคอนเทนต์ต้องคำนึงถึง Segmented Audience ที่ชัดเจนและเข้าใจถึง Consumer journey ของกลุ่มนั้นๆ เป็นอย่างดี ตอกย้ำ Cost Efficiency และบทบาทของ MI ในฐานะเป็น Partner ของแบรนด์ ทำให้รู้สึกว่า MI เป็นส่วนหนึ่งของ In house Marketing Communication Department ไม่ได้ทำหน้าที่แค่วางแผน และซื้อสื่อ แต่นำเสนอบริการครบทั้ง Total Communication Solution โดยไม่ได้มุ่งเน้นให้แบรนด์พยายามใช้เม็ดเงินโฆษณา และแนะนำองค์รวมของงบประมาณที่เหมาะสมกับการแข่งขัน และเป้าหมายทางการตลาดและการสื่อสารของแบรนด์

คุณภวัต กล่าวต่อว่า ภาพรวมปี 2561 นี้ ทาง MI มองว่าตลาดน่าจะคึกคักขึ้น และอาจดันยอด Media Spending ให้เติบโตได้เกือบ 10% โดยอุตสาหกรรมหลักๆที่น่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนคือ หมวดรถยนต์ และมือถือ ที่จะมีนวัตกรรมหรือ New model เข้ามาอย่างต่อเนื่อง, หมวดเครื่องดื่ม, Direct Marketing (Home shopping), หมวดสื่อสาร, หมวด Internet Banking เป็นต้น