ปลุกพลังอนุรักษ์ “Lacoste” เปลี่ยนไอคอนบนเสื้อโปโล จากจระเข้ เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ 10 ชนิด


ในขณะที่แบรนด์ต่างๆ มักอยากจะให้ “โลโก้” ใหญ่ขึ้นอีก ใหญ่ขึ้นอีก แต่ Lacoste กลับเลือกที่จะเปลี่ยนโลโก้ รูป “จระเข้” ซึ่งผู้บริโภคคุ้นตา ให้เป็นสัตว์ชนิดอื่น 10 ชนิด เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคตระหนักเรื่องสัตว์ที่กำลังจะสูญพันธุ์ โดยทั้งแคมเปญ “Save Our Species” นี้จะเปลี่ยนไอคอนบนเสื้อโปโลให้เป็นรูปสัตว์ 10 ชนิดแทน

- Advertisement -

แบรนด์ Lacoste เริ่มต้นทำเสื้อโปโลมาตั้งแต่ 85 ปีที่แล้ว โดยเลือกจระเข้เป็นโลโก้ แต่ครั้งนี้ Lacoste ยอมเปลี่ยนไอคอนบนตัวเสื้อ โดยสร้างสรรค์เป็นสัตว์ 10 ชนิด แต่ละชนิดจะมีจำนวนเสื้อไม่เท่ากัน แต่รวมแล้วทั้งหมดมีจำนวนเพียง 1,775  ตัว จำหน่ายราคา 183 เหรียญสหรัฐ เงินรายได้จะนำไปบริจาคเพื่อร่วมกันอนุรักษ์สัตว์เหล่านี้ ผลงานนี้เป็นไอเดียจาก International Union for Conservation of Nature (IUCN) ร่วมกับ  BETC Paris