Tag: BETC Paris

ปลุกพลังอนุรักษ์ “Lacoste” เปลี่ยนไอคอนบนเสื้อโปโล จากจระเข้ เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ 10 ชนิด

ในขณะที่แบรนด์ต่างๆ มักอยากจะให้ "โลโก้" ใหญ่ขึ้นอีก ใหญ่ขึ้นอีก แต่ Lacoste กลับเลือกที่จะเปลี่ยนโลโก้ รูป "จระเข้" ซึ่งผู้บริโภคคุ้นตา ให้เป็นสัตว์ชนิดอื่น 10 ชนิด เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคตระหนักเรื่องสัตว์ที่กำลังจะสูญพันธุ์ โดยทั้งแคมเปญ “Save Our Species” นี้จะเปลี่ยนไอคอนบนเสื้อโปโลให้เป็นรูปสัตว์ 10 ชนิดแทน แบรนด์ Lacoste เริ่มต้นทำเสื้อโปโลมาตั้งแต่ 85...

เปอร์โยต์ ปลุกชีพ “พินโนคคิโอ” ยุค 2013

Peugeot (เปอร์โยต์) แบรนด์รถยนต์สัญชาติฝรั่งเศสชื่อดัง  ปล่อยโฆษณาชุดล่าสุดชื่อ Pinnochio (พินโนคคิโอ)  ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากนิทานเก่าแก่เรื่องพินโนคคิโอ (หุ่นไม้ที่มีใจอยากเป็นมนุษย์  โกหกแล้วจมูกจะยาว)  ทั้งนี้โฆษณาเล่าถึงเรื่องพินโนคคิโอ 2013 ที่เป็นหุ่นยนต์ที่ได้ลองขับรถ Peugeot 208 แล้วปลุกเร้าร่างกายและทำให้เขารู้สึกมีชีวิตจริงๆ ผลงานโดยเอเย่นซี่  BETC Paris http://www.youtube.com/watch?v=qoRqUoMTUNI
- Advertorial - ADFEST 2020

LATEST POST

MOST POPULAR