ผ่ากลยุทธ์ Smart Value for All “คาลเท็กซ์” เมื่อธุรกิจน้ำมัน ไม่ได้ขายแต่ “น้ำมัน”

เดี๋ยวนี้ผู้บริโภคใช้ชีวิตได้สะดวกสบายและง่ายกว่าแต่ก่อนขึ้นเยอะ  เพราะเทคโนโลยีที่เข้ามาเติมเต็มให้กับชีวิต  ให้ทำอะไรก็ได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ไม่ว่าการซื้อสินค้า การใช้บริการ  หรือการสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆ รอบตัวคนก็ทำได้หมด ประเทศไทยเราเองก็มีนโยบายนำพาประเทศไปสู่ยุคของดิจิทัล หรือ ไทยแลนด์ 4.0 ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีด้วยเช่นกัน  ทำให้สินค้าและบริการต่างๆ  รอบตัวผู้บริโภค จะต้องปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคดิจิทัลนี้ ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีมาเติมเต็ม  สินค้าและบริการของตนเองที่มีอยู่

- Advertisement -

 ในธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน  หัวใจสำคัญของธุรกิจ  คือ สินค้าและการให้บริการ  ที่สินค้าต้องมีคุณภาพและการบริการสุดประทับใจ  แต่ปัจจุบัน  2 เรื่องที่ว่าหากเป็นสินค้าและบริการที่เป็นพื้นฐานทั่วไปอาจจะไม่พอเสียแล้ว  เพราะไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่เข้าไปใช้บริการ  ต้องการอะไรที่มากกว่าแค่การเติมน้ำมันเท่านั้น  สถานีบริการน้ำมันที่ผ่านมาจึงพัฒนาไปสู่การเป็นไลฟ์สไตล์มอลล์ขนาดเล็กๆ   ที่มีสินค้าและบริการสารพัดเข้ามาเติมเต็มการใช้ชีวิตของนักเดินทาง  ไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือทำงานก็ตาม  เราจึงเห็นทั้งร้านกาแฟ สาขาธนาคาร ร้านอาหาร และอื่นๆ อีกสารพัดอยู่ในสถานีบริการน้ำมัน  นอกเหนือไปจากห้องน้ำสะอาดที่เป็นจุดดึงดูดให้ลูกค้าเข้าใช้บริการแล้ว

แต่จากการก้าวสู่สังคมของไทยแลนด์ 4.0 ที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างเป็นจริงเป็นจัง  บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด หนึ่งในผู้นำธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ภายใต้แบรนด์คาลเท็กซ์  จึงไม่พลาดที่จะก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลง และสอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0   ด้วยวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์องค์กร ที่ว่า  “Smart Value for All”  หรือการสร้างคุณค่าเหนือความคาดหมายให้กับทุกฝ่าย  กับแผนกลยุทธ์ธุรกิจในช่วงปี 2561 – 2564 ที่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการระดับคุณภาพ ในขณะเดียวกันยังคงมุ่งมั่นขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์คาลเท็กซ์ครบวงจร

นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า  บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายและการทำวิจัยการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และนำมาพัฒนาในการปรับกลยุทธ์ และวิสัยทัศน์เพื่อการเติบโตของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคของดิจิทัลอย่างเต็มตัว ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0

สำหรับกลยุทธ์สำคัญภายใต้วิสัยทัศน์ Smart Value for All  มีองค์ประกอบที่สำคัญในด้านต่างๆ ที่ถูกนำมาใช้ผลักดันให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้  ได้แก่

1. Smart Station คือ การขยายสถานีบริการน้ำมันเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ด้วยงบลงทุนกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน 4 ปี กับจำนวนสถานีบริการน้ำมันที่เพิ่มขึ้นอีก 200 แห่งหรือเพิ่มปีละ 50 แห่ง ซึ่งจะทำให้ในปี 2564 คาลเท็กซ์มีสถานีบริการน้ำมันรวมไม่ต่ำกว่า 575 แห่ง   บนเส้นทางสายหลักต่างๆ และหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ  รวมถึงการปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันรูปโฉมใหม่ ที่การออกแบบภายใต้ความสะดวก ผ่อนคลาย ทันสมัย สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถให้บริการได้อย่างลื่นไหล ไร้รอยต่อด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้า ที่จะได้เห็นกันสาขา Flagship ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้  นอกจากนี้  บริษัทฯยังเตรียมปรับปรุงและพัฒนาสถานีบริการน้ำมันที่มีอยู่ในรูปโฉมใหม่อย่างต่อเนื่องด้วย

2. Smart Services หรือ องค์ประกอบในด้านการบริการ คือ การสนับสนุนในการจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน และบุคลากรหน้าลาน เพื่อให้เข้าใจในส่วนงานบริการที่ได้มาตรฐาน มีความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น แคมเปญต่างๆ  รวมทั้งความรู้ด้านความปลอดภัย เพื่อให้มีทักษะสามารถให้บริการลูกค้าด้วยความประทับใจ แถมยังจะมีแผนการพัฒนายกระดับการบริการด้วยการบูรณาการสารสนเทศ  ด้วยการนำระบบดิจิทัลมาประยุกต์เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเพื่อที่จะสามารถอำนวยความสะดวกและสร้างเสริมบริการที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

3. Smart Platform คือ การนำระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการทำงานของผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน เพื่อให้สามารถสนองความต้องการของลูกค้าและสามารถสนับสนุนการทำงานของผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ลูกค้าสามารถจัดการออเดอร์ เติมน้ำมัน จนกระทั่งจ่ายเงินได้ด้วยปลายนิ้วมือ และยังการวางแผนเปิดบริการระบบชำระเงินแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้บริโภคได้อย่างครบวงจรด้วย

4. Smart Partnership คือ การมีพันธมิตรธุรกิจ อาทิ ธุรกิจค้าปลีก ทั้งร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ศูนย์บริการเปลี่ยนยาง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ศูนย์ซ่อมเบาและล้างรถ  เป็นต้น เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานีบริการน้ำมันให้ครบวงจรและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ   เป็นการขยายบริการและเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการให้มากกว่าการเข้ามาเติมน้ำมันเพียงอย่างเดียว  ซึ่งบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายความร่วมมือกับพันธมิตรค้าปลีกอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง  รวมถึงแผนการทำโปรโมชั่นร่วมกับพันธมิตร (Co-Promotion) เพื่อสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังคงร่วมมือกับพันธมิตรยักษ์ใหญ่ทั้ง True และ The 1 Card เพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์ที่ดึงดูดใจให้กับลูกค้าของทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา โปรแกรม Loyalty ที่คาลเท็กซ์พัฒนาและนำเสนอร่วมกับ True และ The 1 Card ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั้งสองฝ่าย สามารถเติมเต็มประสบการณ์ความสุขให้กับลูกค้า คาลเท็กซ์ และสมาชิก TrueYou และ The 1 Card รวมทั้งสามารถเพิ่มยอดขายให้กับสถานีบริการน้ำมันได้อีกทางหนึ่งด้วย

5. Smart Products นอกเหนือจากการนำเสนอประสบการณ์คุณค่า เพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตตามวิสัยทัศน์ “Smart Value for All” แล้ว ในส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นอีกหัวใจในสำคัญของธุรกิจ บริษัทฯ ไม่ได้ละเลยที่จะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ เทครอนใหม่ จากเทคโนโลยี คลีน แอนด์ไกลด์ (Clean & Glide Technology) ถือเป็นผลิตภัณฑ์แห่งความภาคภูมิใจที่คิดค้นมาเพื่อทำความสะอาดคราบเขม่าและปกป้องพื้นผิวโลหะภายในเครื่องยนต์ ช่วยลดแรงเสียดทานและลดการสึกหรอของชิ้นส่วนที่สำคัญของเครื่องยนต์  ผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ เทครอนใหม่ ได้รับการทดสอบและพิสูจน์อย่างชัดเจน  ว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องเครื่องยนต์ เติมเต็มประสบการณ์แห่งความสุขในการขับรถอย่างลื่นไหลเต็มพลัง พร้อมประหยัดน้ำมันได้มากยิ่งขึ้น