อารียา พรอพเพอร์ตี้ ประกาศ 4 ยุทธศาสตร์ เปิดแนวรบอสังหาฯ ปี 61

  อารียา พรอพเพอร์ตี้ ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เผยในปี 2561 ตั้งเป้าเติบโต 30% ด้วยผลประกอบการรายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวราบและแนวสูง ชี้ลูกค้าที่มองหาที่อยู่อาศัยมีความต้องการ ทั้งด้าน Function และ Emotional Engagement จึงนำเสนอผ่านแนวคิด “สุนทรียะแห่งการใช้ชีวิต” (Aesthetic of Living) และกลยุทธ์หลัก 4 ข้อ ซึ่งเป็นจุดเด่นของอารียาฯ

  - Advertisement -

  นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการอาวุโส บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปี 2560 ถือเป็นปีที่อารียาฯ มีการปรับตัวในหลาย ๆ ด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในเชิงธุรกิจ ก่อนการเดินหน้าพัฒนาให้ได้สินค้าและบริการที่มีศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็น การลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล, ยกระดับระบบการให้บริการหลังการขาย, พัฒนาระบบการก่อสร้างและงานออกแบบ Landscape ให้มีประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพ, ปรับการสื่อสารการตลาดตามวิถีของผู้บริโภค, เน้นนโยบายรับผิดชอบต่อสังคมและลูกบ้าน รวมถึงการลงทุนด้าน Digital Technology, Data Analysis และระบบ CRM เป็นต้น “เราไม่ได้ทำบ้านจัดสรร แต่เราออกแบบสังคมชีวิตและความเป็นอยู่” นายวิวัฒน์ กล่าวเสริม

  โดยในปี 2561 ทางอารียาฯ ได้วางเป้าหมายเชิงตัวเลขการเติบโตอยู่ที่ 30% มูลค่ายอดขายรวม 14,370 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 8,366 ล้านบาท และแนวสูง 6,004 ล้านบาท โดยวางแผนเปิดตัวโครงการใหม่รวม 11 โครงการ แนวราบ 10 โครงการและแนวสูง 1 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 7,920 ล้านบาท ด้านกลยุทธ์ในการทำให้อารียาฯ ถึงเป้าหมายคือการสร้างความเชื่อมั่นและสร้างการรับรู้ให้ลูกค้าของอารียาฯ สัมผัสถึงเมื่อตัดสินใจมาเป็นหนึ่งในครอบครัวอารียาฯ ด้วย 4 กลยุทธ์หลักในปี 2561 พร้อมเสริมด้วยการจัดทำแคมเปญส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง

  สำหรับผลประกอบการในปี 2560 ที่ผ่านมา ทางอารียาฯ ปิดยอดขายอยู่ที่ 11,125 ล้านบาท โตขึ้น 39% โดยมียอดยกเลิกเทียบยอดขาย 29% ยอดโอนปิดที่ 4,958 ล้านบาท และยอดขายคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จ ยังไม่เข้าสู่ขั้นตอนการโอนได้ที่ 3,096 ล้านบาท รวมถึงโครงการสร้างใหม่ปี 2560 รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ มูลค่า 11,000 ล้านบาท

  นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ว่า ภาพรวมยอดขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศมีแนวโน้มขยับขึ้น 10% ด้วยปัจจัยด้านการท่องเที่ยว การลงทุนจากต่างชาติ (EEC) ที่ยังเป็นกระแสความนิยมของนักลงทุนไทยและต่างชาติที่น่าจับตามองและด้านเทรนด์ที่อยู่อาศัย โดยน่าจะเห็นได้ชัดเจนจากคอนโดฯ ที่มีขนาดห้องเล็กลง ซึ่งเกิดจากปัจจัยราคาที่ดินแพงขึ้น

  อารียาฯ ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ มุ่งเน้นการก้าวสู่ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่มุ่งสร้างความสุขที่ยั่งยืน และสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นทั้งในเรื่องการออกแบบ คุณภาพการก่อสร้าง และการบริการ เพื่อให้ลูกบ้าน ชุมชน และสังคม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเปี่ยมสุขอย่างยั่งยืน

  นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ (ซ้าย) และนายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการอาวุโส (ขวา)

  “จริง ๆ แล้วผมและคุณวิวัฒน์เชื่อเสมอ เรื่องการใช้ชีวิตที่ดีเราต้องสร้างปัจจัยพื้นฐานหลายด้าน ซึ่งเป็นจุดแข็ง (Strength Point) ของอารียามาตลอด 18 ปีนี้ เราทั้งคู่เชื่อเรื่อง Inside – Out สำหรับที่อยู่อาศัย ผู้บริโภคไม่ได้ต้องการแค่ Function ที่ดีเท่านั้น แต่ยังต้องการ Emotional Engagement ที่จะออกแบบชีวิตของแต่ละคนในบ้าน โดยเฉพาะในสังคมที่วุ่นวาย แข่งขัน และรีบเร่งอย่างทุกวันนี้  ดังนั้น เราจะต้องดูแลทุกองค์ประกอบของงานให้เข้าใจผู้บริโภคเพียงพอ เพื่อการออกแบบบ้านและออกแบบชีวิตที่สามารถสื่อสาร และปลุกจินตนาการการอยู่อาศัย (Incite your spirit) ซึ่งเป็นสิ่งที่อารียาฯ เรียกว่า สุนทรียะของใช้ชีวิต (Aesthetic of Living)” นายวิศิษฎ์ กล่าวเสริม

   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อรักษา Competitive Advantage ของอารียา 4  หัวใจหลักคือ

   ข้อ 1 งานออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมาพร้อมกับคุณภาพ (Aesthetic Design & Premium Quality) ตอกย้ำผู้นำด้านนวัตกรรมและระบบก่อสร้าง เพื่อสิ่งที่ดีสำหรับลูกค้า เห็นได้จากผลงานคุณภาพในปีที่ผ่านมา อาทิ โครงการ Chalermnit Art de Maison และ The AVA Residences รวมถึงโครงการ The Color ซึ่งได้นำระบบ Aluminum Framework มาใช้  ทั้งนี้ อารียาฯ ได้คำนึงถึงการเป็นผู้นำในการใช้ระบบจอดรถอัจฉริยะ (Mechanical Parking) โดยนำระบบฯ ของบริษัท IHI Asia Pacific (Thailand) Co., Ltd. บริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เข้ามาใช้เป็นรายแรก ซึ่งมีบริการดูแลหลังการขายที่ดีเยี่ยมตามมาตรฐานสากลของประเทศญี่ปุ่น

   ข้อ 2 ความสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Happiness) อารียาฯ ยึดทั้งหมด 6 สุข ด้วยนวัตกรรมสร้างความสุข ได้แก่ 1. สุขคนสร้าง  2. สุขเจ้าบ้าน  3. สุขลูกบ้าน  4. สุขเพื่อนบ้าน  5. สุขสิ่งแวดล้อม  6. สุขสังคม

  โดย Sustainable สุขลูกบ้าน มี 5 หัวเรื่องหลัก ดังนี้

  – Water Treatment System: ระบบบำบัดน้ำเสีย คือการดูแลคุณภาพของน้ำเสียโดยองค์รวมอย่างเหมาะสม

  – Solar Cell: เซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงหรือ
  โฟตอนเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อมอบแสงสว่างในโครงการ และพื้นที่ส่วนกลาง

  – Bicycle Lane: จัดสร้างเลนรถจักรยาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกบ้านในทุกมิติ

  – ปลูกผัก ปลูกรัก: เป้าหมายคือการให้ลูกบ้านได้บริโภคผักปลอดสารพิษ การสร้างความสัมพันธไมตรีที่ดีและการมีส่วนร่วม

  – Waste Project: การจัดการขยะ เป้าหมายคือช่วยลดปริมาณขยะ ด้วยจัดการขยะรีไซเคิล ขยะเปียก ซึ่งในภาพรวมสามารถช่วยลดปัญหาขยะเน่าเสีย และลดการทำร้ายโลกได้ทางหนึ่งอีกด้วย

  ข้อ 3 นวัตกรรมที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ทุกรูปแบบ  (Innovative Living)

  อารียาฯ มีแผนเปิดตัว AREEYA Family Application Version 2 สำหรับลูกบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านบริการหลังการขายในช่วงรับประกัน ซึ่งแอปพลิเคชั่นใหม่นี้ ลูกบ้านสามารถแจ้งปัญหาโดยสามารถถ่ายภาพจุดที่เป็นปัญหา อัพโหลดขึ้นไป เลือกวันเวลาในการแจ้งซ่อมได้ตนเอง และรอรับ Confirmation เข้าซ่อมโดยจะทราบชื่อและหน้าตาของเจ้าหน้าที่ได้ทันที นอกจากนี้ทางอารียาฯ ได้วาง Road Map ของแอปพลิเคชันนี้ไว้ 2 ปี โดยวางเป้าหมายไว้คือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมความเป็นอยู่ของลูกบ้านอารียาฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

    2561 จะเพิ่มบริการ ที่เป็น Privileged ให้กับลูกบ้านอารียาโดยการผนวกบริการของ Areeya & You Card (ระบบ CRM) เสริมเข้าไป เช่น ส่วนลดร้านค้า บริการเสริมต่าง ๆ เช่น บริการแม่บ้าน ทำสวน ฯลฯ

    2562 เป็น One Stop Application สำหรับลูกบ้าน เพิ่มเรื่อง Point Redemption และ การจองคลาสออกกำลังกายในคลับเฮ้าส์อารียาฯ จนถึงการชอปปิงของใช้ในบ้าน รวมไปถึงอำนวยความสะดวกในการจ่ายค่างวดบ้าน เป็นต้น

  ข้อ 4 การให้บริการดูแลลูกบ้านตั้งแต่เริ่มและหลังการขายอย่างสุดความสามารถ (Best in class after sales service)

  ในปี 2561 ได้วางเป้าหมายความพึงพอใจสูงสุดของลูกบ้านที่ 95% ซึ่งประกอบด้วยแนวทางดังนี้

  1. ให้บริการอย่างรวดเร็ว

  2. ด้วยคุณภาพการบริการ

  3. บริการด้วยมาตรฐาน และการจัดอบรม

  4. การเข้าถึงบริการด้วยคำสั่งจากปลายนิ้ว ผ่านทางแอปพลิเคชั่น AREEYA Family

  นอกจากนี้ อารียาฯ ยังคำนึงถึงคุณภาพการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ เช่น

  – กล้องติดหมวก Foreman ระบบ GPS ตรวจสอบได้แบบ Real Time

  – แผนบริหารจัดการมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยในโครงการฯ อาทิ การตรวจสอบระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานด้วยกล้องวงจรปิดภายในตู้ยามและรอบ ๆ หมู่บ้าน และคอยติดตามผลอย่างเป็นขั้นตอน

  – โปรแกรมนายอำเภอยอดรัก: การเข้าเยี่ยมลูกบ้านในแต่ละเดือน เพื่อพบปะสังสรรค์ รับฟังประเด็นปัญหา เพื่อการให้บริการ และเกิดความพึงพอใจสูงสุด

  – แผนงานเยี่ยมลูกบ้านก่อนหมดประกัน : ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบทุกขั้นตอนให้แน่ใจว่าทางอารียาฯ จะส่งมอบความพึงพอใจจนครบถ้วน

  ด้วยเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่กล่าวไปรวมถึงกลยุทธ์ที่เป็นจุดแข็ง ทั้ง 4 ข้อ (Strength Point) ของอารียาฯ มาตลอด 18 ปีนี้ ก็จะเป็นแนวทางการสร้าง Competitive Advantage ที่อารียาฯ มีต่อ ๆ ไป และเป็นที่มาของคอนเซ็ปต์ที่ทำให้อารียาเป็น “สุนทรียะในการใช้ชีวิต” (Aesthetic of living) ของลูกบ้านที่รัก