นโยบาย Facebook ปีนี้ จะเน้นโชว์ข่าวท้องถิ่นมากขึ้น

ปี 2018 นี้ Mark Zuckerberg ประกาศจะปรับหน้า News Feed ของ Facebook ให้มีข่าวสารในท้องถิ่นหรือเมืองที่ผู้ใช้คนนั้นๆที่ผู้ใช้ติดตามอยู่ให้ปรากฏมามากขึ้น

- Advertisement -

โดยการอัพเดตนี้จะเริ่มในสหรัฐอเมริกาก่อน แล้วจึงจะขยายสู่ประเทศอื่นๆต่อไป

มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก เขียนไว้ว่าได้ไอเดียนี้จากการออกเดินทางไปทั่วอเมริกา แล้วพบว่าท้องถิ่นต่างๆ มีปัญหาและเรื่องราวที่ควรรับรู้และหาทางแก้ไขร่วมกันอยู่เสมอ 

และนั่นต่างจากข่าวสารระดับชาติหรือระดับโลก ที่มักจะเกี่ยวกับความเห็นที่แตกต่างและมักสร้างความขัดแย้งมากกว่า

…ฉะนั้นการเน้นข่าวท้องถิ่นจะช่วยให้เฟสบุ้คมีประโยชน์มากขึ้น และน่าจะยังมีบรรยากาศที่ดีขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดรายละเอียดทางเทคนิค ว่าระบบของเฟสบุ้ค จะใช้เกณฑ์ใดมาตัดสินว่าข่าวไหนเป็นข่าวท้องถิ่น  และจะใช้ทีมงานคนหรือใช้ AI. 

ฉะนั้นฝ่ายผู้ผลิตเว็บหรือคอนเทนต์ต่างๆก็ยังคงต้องติดตามความชัดเจนตรงนี้ต่อไป  เปื่อจะได้ปรับทิศทางเนื้อหามุ่งไปสู่ข่าวหรือเรื่องราวของท้องถิ่นชุมชนต่างๆมากขึ้น

Source

แปลและเรียบเรียงโดย: Somkid Anektaweepon