5 เหตุผล ทำไมคนไทยเสพติดโซเชียลฯ จนติด 1 ใน 10 ท็อปของโลก


ทุกวันนี้เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า “Social Media” เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจำวันเกือบ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน และประเทศไทย เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการใช้งาน Social Media สูงติดอันดับต้นๆ ของโลก โดยเฉพาะแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง “Facebook”

สะท้อนได้จากสถิติประเทศไทยมียอดผู้ใช้งาน Facebook ติดอันดับ 9 ของโลก ด้วยจำนวน 47,000,000 ราย หรือคิดเป็น 71% ของจำนวนประชากรในประเทศ ในขณะที่ “Instagram” มีผู้ใช้งาน 11 ล้านราย ส่วน “Twitter” มีผู้ใช้ 9 ล้านราย

- Advertisement -

ส่วน Top 5 ประเทศที่ใช้ Facebook มากที่สุดในโลก เป็นประเทศใหญ่ที่มีประชากรมาก นำโดยสหรัฐอเมริกา ยอดผู้ใช้ 219,000,000 ราย ตามมาด้วยอินเดีย มีผู้ใช้งาน 213,000,000 ราย, บราซิล 123,000,000 ราย, อินโดนีเซีย 111,000,000 ราย และเม็กซิโก 76,000,000 ราย

แต่เมื่อเจาะลึกระดับ “เมือง” พบว่า “กรุงเทพมหานคร” เป็นเมืองที่มีผู้ใช้ “Facebook” แอคทีฟเป็นอับดับ 1 ของโลก โดยมีจำนวนมากถึง 30,000,000 ราย (นับรวมทั้งคนที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพฯ และคนต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียน-ทำงานในกรุงเทพฯ) แซงหน้าเมืองใหญ่ที่มีประชากรมหาศาลอย่าง “จาการ์ตา” เมืองหลวงของอินโดนีเซีย ที่รั้งอันดับ 3 เมืองที่ใช้ Facebook มากที่สุดในโลก และ “นิวเดลี” ประเทศอินเดีย อยู่ในอันดับ 6 ด้วยจำนวน 22,000,000 ราย

คุณกล้า ตั้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Thoth Zocial ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ครบวงจร ให้สัมภาษณ์ถึงปัจจัยหลักที่ทำให้ประเทศไทย และกรุงเทพฯ กลายเป็นประเทศ และเมืองที่มีผู้ใช้ Facebook อันดับต้นๆ ของโลก ประกอบด้วย

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G – 4G ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ สามารถเข้าถึงทุกจุดแล้ว ซึ่ง 3G – 4G ในไทย ถือว่ามี Speed ที่เร็วเมื่อเทียบกับประเทศอื่น อีกทั้งทุกวันนี้โอปอเรเตอร์ต่างออกแพคเกจอินเทอร์เน็ต 3G – 4G ในราคาย่อมเยา ทำให้ผู้บริโภคทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

2. Social Media สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทย เนื่องจากคนไทยมีการย้ายถิ่นฐานจากบ้านเกิด เข้ามาทำงาน หรือเรียนในพื้นที่ต่างถิ่นจำนวนมาก ทำให้ Social Media กลายเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารให้คนที่อยู่ห่างไกลกัน ได้เชื่อมต่อถึงกันได้ทุกที่ ทุกเวลา เช่น คนจากต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ ใช้ Facebook ในการพูดคุยติดต่อกับพ่อแม่ที่บ้าน เช่นเดียวกับกรณีพ่อแม่อยู่ในกรุงเทพฯ ลูกเดินทางไปทำงานในต่างจังหวัด ก็ใช้ Facebook เป็นสื่อกลางแชร์เรื่องราวต่างๆ ร่วมกัน

3. การเติบโตของธุรกิจ E-Commerce และภาคธุรกิจใช้ Social Media เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารการตลาด และการขายมากขึ้น เพราะแบรนด์สินค้า-บริการเล็งเห็นว่านับวัน Social Media ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น และเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย จึงกำหนดให้ Social Media เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาด และการขาย

4. กฎระเบียบ ข้อบังคับด้าน Social Media ภาครัฐให้อิสระคนไทยในการใช้งาน Social Media ทำให้ที่ผ่านมาเรามักจะเห็นปรากฏการณ์การรวมตัวกันบน Social Media เพื่อรวมพลังร่วมทำกิจกรรมบางอย่างด้วยกัน ทั้งในเชิงสังคม, เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี

5. ปัจจุบันตลาดสมาร์ทโฟนในอาเซียน รวมทั้งในไทย ราคาถูกลง และมีหลากหลายระดับราคา ทำให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนได้ และเมื่อผนวกเข้ากับพัฒนาการ 3G – 4G ที่ในประเทศไทยอยู่ในทิศทางดีขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุค Mobile First เช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน เช่น การทำธุรกรรมทางการเงิน การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือแม้แต่การเข้า Social Media แพลตฟอร์มต่างๆ เวลานี้คนส่วนใหญ่เข้าผ่านสมาร์ทโฟนเป็นหลัก