ผู้บริหาร พนักงาน และฝ่ายขายไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [PR]

tlนายวานิช ไชยวรรณ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และฝ่ายขาย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยนายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ผู้บริหาร พนักงาน และฝ่ายขาย ร่วมกันยืนสงบนิ่ง เพื่อแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์กว่า 70 ปี โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นพร้อมกัน ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ

- Advertisement -