เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ เชิญชวนชาวไทยเก็บบันทึกและส่งต่อ ๗๐ ภาพ ๗๐ คำสอน ตลอด ๗๐ ปี ที่พ่อครองราชย์ [PR]

%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b3

เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ ร่วมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยการจัดทำ ๗๐ ภาพ ๗๐ คำสอน ตลอด ๗๐ ปี ที่พ่อครองราชย์

- Advertisement -

โดยคัดเลือก ๗๐ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในวาระต่างๆ ประกอบพระบรมสาทิสลักษณ์ที่บรรจงวาดด้วยความจงรักภักดีโดย ๑๐ ศิลปินร่วมสมัย ได้แก่ ม.ล.จิราธร  จิรประวัติ  เกริกบุระ ยมนาค  นวลตอง ประสานทอง  สมนึก คลังนอก  จิตสิงห์ สมบุญ ปวันรัตน์ นาคสุริยะ  มณีรัตน์ บัณฑุกัมพล  ทวีศักดิ์ ศรีทองดี  วิศุทธิ์ พรนิมิตร และธีรวัฒน์ เฑียรฑประสิทธิ์ โดยจะเผยแพร่วันละ ๑๐ ภาพ ต่อเนื่อง ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๔-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้เก็บบันทึก ส่งต่อ พร้อมยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสืบไป ผู้สนใจสามารถเก็บบันทึกและส่งต่อ ๗๐ ภาพ ๗๐ คำสอน ได้ที่แฟนเพจ สานต่อที่พ่อทำ www.facebook.com/fulfillingfatherslegacy