jobsDB เผยไทยขาดแคลนแรงงานการตลาดดิจิทัล ดันเงินเดือน Digital Marketer สูงกว่า Traditional 61%

Slide10บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด เว็บไซต์หางานชั้นนำของเอเชีย เผยธุรกิจไทยกว่า 85% กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานสายการตลาดดิจิทัล สวนทางกับตัวเลขผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต และงบการใช้จ่ายโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมเผยฐานข้อมูลโครงสร้างเงินเดือนของนักการตลาดดิจิทัล รวมไปถึงแนะแนวทางพัฒนาทักษะของคนทำงาน

- Advertisement -

นพวรรณ จุลกนิษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าจากยอดผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยที่มีกว่า จำนวน 38 ล้านคน หรือคิดเป็น 56% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ทำให้ธุรกิจไทยหันมาให้ความสำคัญการทำตลาดดิจิทัลกันมากขึ้น เห็นได้จากงบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลของไทยในปี 2558 มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยมูลค่ารวมกว่า 8,084 ล้านบาท ประกอบกับแผนแม่บทของรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” ที่ต้องการให้ผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยหันมาให้ความสำคัญกับการจ้างแรงงานสายดิจิทัลกันมากขึ้น

Slide2

Slide3

Slide4

“ข้อมูลจาก jobsDB ระบุว่า ปัจจุบันตัวเลขความต้องการตำแหน่งงานการตลาดดิจิทัลมีมากกว่า 5,000 ตำแหน่ง แต่มีผู้สนใจสมัครงานในสายดังกล่าวเพียง 700 ตำแหน่ง ส่งผลให้ตลาดขาดแคลนตำแหน่งนี้ถึง 85% ซึ่งถือเป็นปัญหาหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัลและการตลาดออนไลน์  และเศรษฐกิจในประเทศไทย”

Slide8

เราต้องการให้นักเรียน นักศึกษา หันมาให้ความสำคัญกับตำแหน่งงานสายดิจิทัลกันมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัลในเมืองไทยที่มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจาก jobsDB ระบุว่า ปัจจุบันโครงสร้างเงินเดือนแรงงานสายการตลาดดิจิทัล มีอัตราสูงกว่าแรงงานสายการตลาดแบบดั้งเดิมสูงถึง 61% ในระดับหัวหน้างาน โดยสายการตลาดดิจิทัลจะเริ่มต้นที่ 48,333 บาท สายการตลาดแบบดั้งเดิมเริ่มต้นที่ 30,000 บาท ในขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับกลาง การตลาดดิจิทัลจะเริ่มต้นที่ 28,188 บาท สายการตลาดแบบดั้งเดิมเริ่มต้นที่ 20,000 บาท และระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป สายการตลาดดิจิทัลจะเริ่มต้นที่ 19,305 บาท สายการตลาดแบบดั้งเดิมเริ่มต้นที่ 16,000 บาท

Slide11

Slide12

“ตัวเลขโครงสร้างเงินเดือนดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ตำแหน่งงานทางด้านดิจิทัลเป็นที่ต้องการของตลาดเนื่องจากตลาดมีการเติบโตที่สูง และมีอัตราฐานเงินเดือนที่สูงกว่างานการตลาดแบบดั้งเดิม แต่อย่างไรก็ตามอัตราการแข่งขันในสายการนี้เป็นระดับ 10:1 ซึ่งไม่ง่ายเช่นเดียวกัน

สำหรับคนทำงานที่ต้องการก้าวเข้ามาทำงานในงานดิจิทัลนั้น ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1) ชอบสิ่งใหม่ๆ ไม่ตกเทรนด์ 2) เรียนรู้เร็วด้วยตัวเองและเรียนรู้จากผู้อื่น 3) เข้าใจเรื่องกระแสและSeasonal 4) เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก (Consumer Insights) และรู้จักนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็น  5) สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้

Slide13

ส่วนผู้ประกอบการในปัจจุบันที่ต้องการรับบุคลากรสายงานนี้ หากต้องรักษาพนักงานสายนี้ควรมีโอกาสและความก้าวหน้าทางสายงานโดยชัดเจนและมีอัตราเงินเดือนที่เหมาะสม หรือหากต้องการพัฒนาพนักงานสายการตลาดแบบดั้งเดิม สามารถส่งพนักงานตำแหน่งงานแบบการตลาดดั้งเดิมไปอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถด้านนี้ และ หากรับนักศึกษาจบใหม่ควรใช้วิธีทดสอบนอกจากการสัมภาษณ์โดยการให่โจทย์เพื่อทำลองทำจริงและพิสูจน์ความสามารถก่อนรับเข้าทำงาน 

Slide5