Homematchdoctor dating siteอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ เดินหน้าต่อเนื่อง สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมมือกับ นิด้า [PR]

อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ เดินหน้าต่อเนื่อง สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมมือกับ นิด้า [PR]

แชร์ :

Index 111เดินหน้าสร้างเยาวชนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันหรือเอ็มโอยู (MOU)

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการจับมือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  หรือ นิด้า เพื่อแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดองค์ความรู้รอบด้าน โดยกูรูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผ่านรูปแบบของหลักสูตร งานวิจัย งานอบรม และสัมมนา และกิจกรรมต่างๆ เต็มรูปแบบ เพื่อปั้นเยาวชน และนักศึกษา ก้าวสู่การเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ สร้างความสำเร็จ ทั้งในด้านตัวบุคคล ระดับองค์กร และระดับชุมชน สู่การยกระดับมาตรฐานของวิชาชีพ และอุตสาหกรรม อีเว้นท์ โดยใช้เรื่องของความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนความสำเร็จต่อไป

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

แชร์ :

You may also like