5 สิ่งที่บ่งบอกวิถีการทำงานของคนกลุ่ม “Millennials” ที่นายจ้างต้องรู้ !!

Resize shutterstock_428964502

ทุกวันนี้หลายองค์กร มีส่วนผสมของคนทำงานหลากหลาย Generation แต่ในปี 2020 เป็นต้นไป กลุ่ม Millennials (คนที่เกิดระหว่างปี 1982 – 1996 อายุ 20 – 34 ปี) จะกลายเป็นประชากรวัยทำงานกลุ่มใหญ่ของโลก

- Advertisement -

เรามาดูกันว่าคนกลุ่ม Millennials คาดหวังชีวิตการทำงานอย่างไร ?! ซึ่งข้อมูลข้างล่างนี้ ได้สะท้อนทัศนคติชีวิตการทำงานของคนกลุ่มนี้ในอีกมุมมองหนึ่งว่าอยากมีช่วงชีวิตการทำงานที่ยาวนาน ล่วงเลยไปจนถึงวัยกว่า 60 – 70 ปี ถึงจะเกษียณ ต้องการพัฒนาทักษะความสามารถของตนเอง แต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องการงานที่ให้ผลตอบแทนดี มีความมั่นคง และมีวันหยุดพักผ่อน เพื่อจะได้พักอย่างเต็มที่ หลังจากทำงานมาอย่างหนัก

ManpowerGroup เปิดเผยผลวิจัย Millennial Careers : 2020 Vision ที่สำรวจจากคนทำงานกลุ่ม Millennials 19,000 คน และระดับผู้จัดการจำนวน 1,500 คน ใน 25 ประเทศ พบข้อมูลน่าสนใจดังนี้
1. คาดหวังช่วงชีวิตการทำงานที่ยาวนานกว่าคนรุ่นก่อนๆ โดยมากกว่า 50% คาดหวังว่าจะทำงานล่วงเลยอายุ 65 ปี และ 27% คาดหวังที่จะทำงานไปจนเกินกว่าอายุ 70 ปี ขณะเดียวกันในจำนวนกลุ่มตัวอย่าง มี 12% บอกว่ามีแนวโน้มที่จะทำงานไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต !

Millennial Careers_02
Proto Credit : ManpowerGroup
Resize Millennial Careers_03
Photo Credit : ManpowerGroup

นอกจากนี้ ผลการสำรวจครั้งนี้ ยังพบข้อมูลที่ตรงข้ามกับที่เคยมองกันว่ากลุ่ม Millennials เกียจคร้านในการทำงาน ทว่าจริงๆ แล้ว คนกลุ่มนี้ทำงานหนักไม่แพ้กับคนรุ่นก่อนๆ โดย 73% ทำงานมากกว่า 40 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ ซึ่งในบางประเทศ เช่น อินเดีย คนกลุ่ม Millennials ทำงาน 52 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ ใกล้เคียงกับเม็กซิโก, จีน, สิงคโปร์ 48 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ ขณะที่สวิสเซอร์แลนด์ และกรีซ 47 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ ตามมาด้วย ญี่ปุ่น 46 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ ส่วน สหรัฐอเมริกา, บราซิล, นอร์เวย์ 45 ชั่วโมงต่ออาทิตย์

Resize Millennial Careers_04
Photo Credit : ManpowerGroup

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่คนกลุ่ม Millennials ทำงานหนัก และคาดหวังที่จะมีชีวิตการทำงานที่ยาวนาน คนกลุ่มนี้ก็ยังต้องการที่จะมีเวลาพัก โดยมีทั้งเหตุผลเพื่อมีเวลาดูแลคนในครอบครัวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูก พ่อแม่ คู่ชีวิต รวมถึงการเป็นอาสาสมัครทำงานเพื่อสังคม และเหตุผลเพื่อมีเวลาให้กับตัวเอง ทั้งการพักผ่อน ท่องเที่ยว แต่งงาน ฮันนีมูน รวมไปถึงทำตามความฝันของตนให้เป็นจริง และศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ใหม่ๆ

Resize Millennial Careers_05
Photo Credit : ManpowerGroup

2. ปัจจัยหลักที่กลุ่ม Millennials ใช้ในการพิจารณาเลือกงาน อันดับแรก คือ ผลตอบแทนด้านรายได้ ตามมาด้วย ความมั่งคงในการทำงาน, วันหยุด, เพื่อนร่วมงานที่ดี และการทำงานที่ยืดหยุ่น สามารถพัฒนาทักษะใหม่ๆ

Resize Millennial Careers_06
Photo Credit : ManpowerGroup

3. ต้องการพัฒนาทักษะและความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพราะมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การเติบโตในหน้าที่การงานในอนาคต รวมไปถึงการหางานใหม่

4. ในขณะที่กลุ่ม Millennials ต้องการความมั่นคงในงานประจำ แต่สิ่งที่คนกลุ่มนี้ใช้พิจารณาทำงานกับที่เดิม คือ โอกาสใหม่ๆ ความท้าทายใหม่ๆ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมทั้งต้องการความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน (Work-life Balance) และเป็นที่ยอมรับจากคนในองค์กร

5. กลุ่ม Millennials ส่วนใหญ่ต้องการทำงานประจำ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยกว่า 70% ทำงานประจำ แต่ขณะเดียวกันคนกลุ่ม Millennials ก็เปิดรับการจ้างงานรูปแบบใหม่ๆ เช่น เป็นฟรีแลนซ์, การทำงานหลายจ๊อบ (รูปแบบการทำงานลักษณะนี้เรียกว่า Gig Economy) ตรงนี้ถือเป็นแรงกดดันที่นายจ้าง หรือบริษัทต้องปรับรูปแบบการทำงานให้มีความยืดหยุ่นขึ้น และมีข้อเสนอทางเลือกในการทำงานที่หลากหลาย

Resize Millennial Careers_07
Photo Credit : ManpowerGroup

 

Source 

Credit Photo : NUMBER 24 – Authorized Shutterstock Partner in Thailand