เอฟดับบลิวดี จับมือ เคาเตอร์เซอร์วิส ขายประกันอุบัติเหตุ ซื้อง่าย คุ้มครองทันที แค่บัตรประชาชนใบเดียวที่ร้านสะดวกซื้อ 7-11[PR]

FWD

มร.อามาน  คาปัวร์  ประธานเจ้าหน้าที่  สายงานการตลาด บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า  บริษัทมีความตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตร บริษัท เคาเตอร์เซอร์วิส จำกัด นำส่งประกันอุบัติเหตุซุปเปอร์พีเอ  ไมโครอินชัวรันส์ สู่ลูกค้าทั่วประเทศ

- Advertisement -

บริษัทได้เพิ่มช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านสะดวกซื้อ 7-11  ทั่วประเทศ โดยนำร่องด้วยแบบประกันอุบัติเหตุซุปเปอร์พีเอ ไมโครอินชัวรันส์  ประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองความเสี่ยงภัยจากทุกอุบัติเหตุ  “เพราะความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ดังนั้นประกันอุบัติเหตุจึงมีประโยชน์ต่อลูกค้าเป็นอย่างมากเพื่อคุ้มครองสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน”  อีกทั้งบริษัทเอฟดับบลิวดีต้องการให้ประชาชนคนไทยมีประกันไว้เพื่อความคุ้มครองขั้นพื้นฐาน และช่วยผ่อนคลายภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ด้วยเบี้ยประกันภัยที่สามารถจ่ายได้และซื้อได้สะดวก

แบบประกันอุบัติเหตุ ซุปเปอร์พีเอ  เป็นประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมความเสี่ยงภัยจากทุกอุบัติเหตุ จากทุกกิจกรรม และทุกสถานการณ์ทั่วโลก โดยจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 999 บาทต่อปี

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ นอกจากความคุ้มครองในทุกอุบัติเหตุแล้ว คือมีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุต่อครั้งสูงถึง 15,000 บาท รวมถึงมีผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะชดเชยสูงสุด 150,000 บาท

“คุณไม่ต้องกังวลแม้จะซ้อนท้ายมอเตอร์ไซด์ เพราะผลิตภัณฑ์นี้ให้ความคุ้มครองการขับขี่หรือซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ด้วย”

ดังนั้นถือได้ว่าเอฟดับบลิวดีคุ้มครองครอบคลุมทุกอุบัติเหตุทุกอย่าง โดยมีข้อยกเว้นเพียง ไม่มีส่วนรวมทะเลาะวิวาทหรือก่ออาชญากรรม  และไม่อยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติด

การจัดจำหน่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ช่องทางร้านสะดวกซื้อ 7-11 ทั่วประเทศ  เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งในการเพิ่มช่องทางการขาย ที่บริษัทต้องการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเราได้ง่ายและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น  ลูกค้าสามารถซื้อประกันอุบัติเหตุซุปเปอร์พีเอ ได้ง่ายๆ  และสะดวก จากเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านสะดวกซื้อ 7-11  ที่ไหนก็ได้ ทั่วประเทศ  เพียงใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวในการซื้อผลิตภัณฑ์  เริ่มความคุ้มครองได้ทันที

“นี่ถือเป็นส่วนหนึ่งในการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ เราพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้บนพื้นฐานความต้องการของลูกค้า และการที่ได้เป็นพันธมิตรกับบริษัทเคาเตอร์เซอร์วิสนั้นจะช่วยให้เราขยายการเข้าถึงลูกค้าคนไทยทั่วประเทศ และสามารถนำส่งผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย เข้าใจได้ง่าย และมีความชัดเจนโปร่งใส เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพื่อทำให้ลูกค้าประทับใจ”  มร.อามาน กล่าว