เฉลยแล้วคลิปดัง “ไทยเท-ไทยฮุบ-ไทยผีเข้า-ไทยหัวสูง” ใครทำ?

ไทยฮุบ

สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์มาประมาณ 2 อาทิตย์ หลังจากมี User ที่ใช้ชื่อวา Dope It ในยูทูบโพสต์คลิป ไทยเท ไทยฮุบ ไทยผีเข้า ไทยหัวสูง กูจะไม่ยอมเห็นคลิปนี้คนเดียว สะท้อนพฤติกรรมของคนไทย  4 ด้าน พร้อมอธิบายว่า

- Advertisement -

1. ไทยเท คนมักง่าย ที่ชอบทิ้งขยะเรี่ยราดไม่เป็นที่ ตามที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นตามถนน แม่น้ำลำคลอง ทำให้บ้านเมืองสกปรก และสิ่งแวดล้อมเสียหาย จึงแทนลักษณะคนพวกนี้เป็นมนุษย์หัวถังขยะ

2. ไทยฮุบ เป็นคนที่ชอบคอรัปชั่น รับสินบน โกงชาติบ้านเมือง โดยมีลักษณะเด่นคือมีปากเหมือนปลา

3. ไทยผีเข้า คนอีกประเภทที่ปรกติก็เป็นคนดี แต่พอจับพวงมาลัยก็เปลี่ยนนิสัยเป็นคนละคน ขับรถ ไม่มีน้ำใจ ชอบปาดแซง ไม่ยอมให้ทาง และชอบหาเรื่องกับทั้งกับรถคันอื่น ๆ และคนเดินถนน อาการเหมือนถูกผีเข้า

4.ไทยหัวสูง พูดถึงคนที่มีรายได้ธรรมดาหรือน้อย แต่บ้าวัตถุ บ้าสินค้าแบรนด์เนม ใช้เงินเกินตัว จึงมีลักษณะเด่นคือหัวสูงผิดปรกติ

https://www.youtube.com/watch?v=KpN6tEV9et4

แต่เรื่องราวก็จบลงด้วยข้อความ #จะไม่ยอมเห็นคลิปนี้คนเดียว #แฉร์ดิรอไร โดยไม่เฉลยว่าหน่วยงานใดจัดทำคลิปนี้ขึ้นมา วันนี้ (1 สิงหาคม) จะเป็นวันแรกที่เฉลยว่า นี่คือแคมเปญ Thailand Campaign: อย่าให้ใครว่าไทย โดยเป็นความร่วมมือของหลายองค์กร รวมตัวกันในชื่อ “เครือข่ายอนาคตไทย” และเนื้อหาภายในจดหมายของเครือข่ายระบุ วัตถุประสงค์ของการทำงานนี้ว่า

ปัจจุบันประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์และวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมของการดาเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน ซึ่งถือเป็นระบบสังคมขั้นพื้นฐานของประเทศที่จะเป็นส่วนสาคัญในการส่งเสริมให้ประเทศชาติมีความเจริญมั่นคงอย่างยั่งยืนได้

Thailand Campaign:อย่าให้ใครว่าไทย จึงเกิดขึ้นบนความร่วมมือกัน เพื่อส่งเสริมค่านิยมที่ดีงามและเหมาะสมทั้งในด้านการดาเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมให้ กลับคืนมา ด้วยการรณรงค์กระตุ้นจิตสานึกให้คนไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมบนพื้นฐานของหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและสังคมอย่างยั่งยืน

และนี่คือคลิปวิดีโอเวอร์ชั่นเต็มของคลิปทั้ง 4

ไทยเท #อย่าให้ใครว่าไทยมักง่าย

ไทยฮุบ #อย่าให้ใครว่าไทยขี้โกง

ไทยผีเข้า #อย่าให้ใครว่าไทยไร้สติ

ไทยหัวสูง #อย่าให้ใครว่าไทยฟุ้งเฟ้อ

โดยในตอนนี้ได้มีองค์กรต่างๆ เข้าร่วมกว่า 20 องค์กรแล้ว ทางเครือข่ายอนาคตไทย คาดหวังว่าจะมีร่วมไม่ต่ำกว่า 50 หรืออาจถึง 100 และแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 สิงหาคม ที่กำลังจะถึงนี้

Thailand Campaign: อย่าให้ใครว่าไทย ต้องการส่งเสริมค่านิยมที่ดีงามและเหมาะสมทั้งในด้าน การดาเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยกลยุทธ์ “หนามยอกเอาหนามบ่ง” ผ่านการสื่อสารและการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในรูปแบบการรณรงค์หรือแคมเปญ(Campaign) ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในระดับ ต่างๆ ด้วยการกระตุ้นจิตสานึกให้คนไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติและพฤติกรรมในการดาเนินชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคมบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศชาติ และสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน พร้อมส่งผ่านให้คนรุ่นหลังต่อไป

ในแคมเปญนี้เว็บไซต์ Brand Buffet ได้เป็นส่วนหนึ่งในมีเดีย พาร์ทเนอร์ เพราะเล็งเห็นประโยชน์ต่อสังคมจากการเผยแพร่คลิปที่ชวนติดตาม ขณะเดียวกันก็ให้แง่คิดในการใช้ชีวิตท่ามกลางสภาพสังคมปัจจุบัน ขอขอบคุณเครือข่ายภาคี มา ณ ที่นี่

[xyz-ihs snippet=”LINE”]