เจาะพฤติกรรมการใช้ “อุปกรณ์สื่อสาร” ของผู้บริโภค 3 เจเนอเรชั่น

3gen online

แน่นอนว่าแต่ละ Generation จะมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือสื่อสารต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเสพคอนเท้นท์หรือการซื้อสินค้าบนโลกออนไลน์ ดังนั้นนักการตลาดควรจะรู้ถึงข้อแตกต่างของแต่ละ Generation เพื่อที่ทำการตลาดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

- Advertisement -

บริษัทผู้เชี่ยวชาญวิจัยด้านการตลาดอย่าง Millward Brown Digital ได้จัดทำแบบสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมความแตกต่างในการใช้อุปกรณ์สื่อสารของ 3 Generation นั้นคือ Baby Bloomer, Gen X และ Millennials และได้ผลสรุปดังนี้

อุปกรณ์สื่อสาร

มือถือระบบ OS Android ครองแชมป์ อุปกรณ์สื่อสารที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

– Baby Boomers – 50%

– Gen X – 55%

– Millennials – 54%

ช่องทางเสพสื่อบันเทิงมากที่สุด

– Baby Boomers – TV 65%

– Gen X – TV 61%

– Millennials – Youtube  72%

สินค้าที่ซื้อผ่านอุปกรณ์แต่ละชนิด  โดยส่วนสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Goods)  เป็นสินค้าที่ครองใจคนช๊อปปิ้งออนไลน์มากที่สุด แบ่งจำแนกตามอุปกรณ์ใช้งานของแต่ละเจเนอเรชั่นได้ดังนี้

– โน๊ตบุ๊ค

Baby Boomers – 54%

Gen X – 49%

Millennials – 39%

– สมาร์ทโฟน 

Baby Boomers – 18%

Gen X – 27%

Millennials – 37%

– แท็บเล็ต

Baby Boomers – 13%

Gen X – 20%

Millennials – 15%

big

Source