10 เรื่อง(ไม่)ลับ ….จับนักท่องเที่ยวจีน “กระเป๋าหนัก” ให้อยู่หมัด

chinese high value tourist cover22

จากสถิติของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเยือนประเทศไทยปี 2557 มีมากกว่า 24 ล้านคน  โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนมีถึง 4.6 ล้านคน ซึ่งเติบโตก้าวกระโดดจาก 7-8 แสนคน ภายในระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา  และทำให้รายได้จากนักท่องเที่ยวจีนไหลเข้าประเทศไทยราว 1.9 ล้านบาท  ดังนั้นตลาดนักท่องเที่ยวจีนจึงมีความสำคัญกับในการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมาก   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลงานวิจัยเชิงจิตวิทยา และแนวทางการสื่อสารการตลาดกับนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่ม Hi-End Segment หรือ นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงจีน Brand Buffet สรุปข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

- Advertisement -

“การศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึก โดยทำการวิจัยในเมืองใหญ่ของจีนจำนวน 8 เมือง คือ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้  กวางโจว คุนหมิง เฉิงตู เซินเจิ้น ซีอาน และ เสิ่นหยาง เป็นรูปแบบการสำรวจแบบ in market survey โดยใช้จำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 2,400 ตัวอย่าง”

1. นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงจีน (High-Value Tourists) คือ กลุ่มที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีพื้นฐานการศึกษาและมีความเป็นอยู่ดี มีความมั่นคงทางการงาน  มีรสนิยมในการใช้ชีวิต มีรายได้อยู่ในเกณฑ์สูง มีค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวสูงกว่านักท่องเที่ยวโดยทั่วไปเกือบ 3 เท่า  หรือ  มีรายได้ 110,000 บาทต่อเดือน

2.นักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพสูง สามารถแบ่งกล่มจากพื้นฐานทางจิตวิทยา ประกอบกับปัจจัยเรื่องไลฟ์สไตล์ แบ่งได้เป็นสามกลุ่มหลัก คือ

chinese high value tourist

Reformer (15.57%)หรือ กลุ่มรักษ์โลก  มีจำนวนราว 2 ล้านคน  มักอาศัยในเมืองใหญ่  ฐานะดีถึงดีมาก  ลักษณะเด่นของกลุ่มนี้คือ  ดำเนินชีวิตด้วยเหตุผล มีความคิดเป็นของตนเอง  มีจินตนาการสูง ชอบหาประสบการณ์และเรียนรู้อยู่ตลอด  ค้นหาแก่นแท้ของชีวิตให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ให้เกียรติเพื่อนมนุษย์

ข้อแนะนำทำการตลาดเบื้องต้นกับกลุ่ม Reformer :

–  นำเสนอสินค้าที่ดีจริง  คุณภาพเหมาะสมกับข้อเสนอ  ไม่หลอกลวงหรือแต่งสีสันเกินจริง

– มีความเป็นธรรม  ตรงไปตรงมา

– แสดงออกถึงความใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

–  ควรมีระยะให้คิดหรือตัดสินใจเอง  แต่กระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น  และอยากได้ประสบการณ์ด้สนการตัดสินใจของเขาเอง

–  ขั้นตอนต้องไม่ซับซ้อนวุ่นวาย และ ไม่ฮาร์ดเซลล์

Succeeder (42.01%) หรือกลุ่มหรูหราเหนือชั้น  มีจำนวน  4.2 ล้านคน อายุประมาณ 35-54 ปี  การศึกษาดี  ฐานะปานกลางถึงดี  ลักษณะของกลุ่มนี้คือเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง  ตั้งเป้าหมายอนาคตสูงโดยเฉพาะเรื่องการเงิน  ต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคม  กล้าลองสิ่งใหม่ๆ  ต้องการควบคุมสถนการณ์ตลอดเวลา  และให้รางวัลตัวเอง  มักอยู่ในเมืองใหญ่  เช่น  เซี่ยงไฮ้  กวางโจว  เซินเจิ้น

ข้อแนะนำทำการตลาดเบื้องต้นกับกลุ่ม  Succeeder  :

– ต้องนำเสนอเฉพาะสินค้าและบริการชั้นเยี่ยม

– เติมอารมณ์ให้สินค้าดูหรูหราฟู่ฟ่า

– สินค้าและบริการต้องไม่วุ่นวายซับซ้อน และต้องทำให้รู้สึกอิสระ

– สินค้าต้องมีความ Exclusive ไม่เน้นการลดแลกแจกแถม หรือ เล่นราคา

– แสดงหรือให้บริการอย่างมีความเชี่ยวชาญ และครบถ้วน

– ให้ข้อมูลหรือบริการถูกต้อง  จริงใจ  และตรงไปตรงมา

High value mainstream (42.42%) หรือกลุ่มคนธรรมดาผู้ร่ำรวย  มีจำนวน 4.3 ล้านคน ลักษณะของกลุ่มนี้คือ  ภาพลักษณ์ดูธรรมดา แต่ฐานะดี  มีความคล้ายคลึงกับนักท่องเที่ยวทั่วไปมากที่สุด   ให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัย   รู้จักค่าของเงินใช้จ่ายที่รอบคอบ เน้นความสะดวกสบาย  ใส่ใจครอบครัว  นิยมใช้สินค้ที่เป็นแบรนด์ที่สังคมยอมรับ

ข้อแนะนำทำการตลาดเบื้องต้นกับกลุ่ม  High value mainstream  :

– เรียบง่าย  แต่มั่นใจในการใช้ชีวิต  ดังนั้นความจริงใจที่ไม่ซับซ้อนมักได้รับการตอบรับที่ดี

– คำแนะนำง่ายๆ แต่ครบถ้วนช่วยสร้างความมั่นใจในการเริ่มต้น

– เสนอสินค้าที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้วยราคาที่เหมาะสม  หมายถึง  ไม่ต้องราคาถูฏ แต่ก็ไม่ต้องแพงจนรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบ

– ความรู้สึกสุขใจมาจากการใช้ชีวิตเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีความรู้สึกคุ้มค่ามาจากการใช้จ่ายที่ไม่แพง

– ไม่สร้างความตระหนก แปลกใจด้วยสิ่งเร้าที่เกินคาดหวัง

– ไม่รุกเร้า หรือ สร้างความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคย  ด้วยการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือ

– หลีกเลี่ยงการนำเสนอสิ่งแปลกแหวกแนว นอกเหนือสภาพสังคมที่เป็นอยู่

– ไม่ใช้กลยุทธ์ติฉินนินทาหรือให้ร้ายผู้อื่น

3. จำนวนนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงจีนในแต่ละเมืองสำคัญ เช่น  เซี่ยงไฮ้ (6.2 ล้านคน)  ปักกิ่ง (4.3)  กวางโจว (3.5)  เทียนจิน (2.4)  เซินเจิ้น (2.1)

4. 5 ประเทศที่นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงจีนไปเยือนมากที่สุด  1. เกาหลี  2. ญี่ปุ่น  3.  ไทย  4. อเมริกา  5. ฝรั่งเศส

chinese top destination

5.  นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงจีนนิยมพักโรงแรม  4 ดาวมากที่สุด  มีจำนวน 47%   และพักต่อทริปราว 4-5 วัน

6.  หนังสือท่องเที่ยว  เป็นช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มนี้ได้ดีที่สุด  47%   ลองลงมา  เว็บไซต์ (45%)  เอเย่นซี่ทัวร์ (43%)  WOM บอกปากต่อปาก (34%)  และ  Social Media (31%)

7.  สิ่งของต้องซื้อ 9 อันดับ   1. อาหาร/ขนมไทย  2.  ของที่ระลึก  3.  เสื้อผ้า  4.  เครื่องสำอางค์  5.  เครื่องใช้ไฟฟ้า 6. เครื่องประดับ  7. งานฝีมือ  8. เครื่องหนัง  9. เฟอร์นิเจอร์

chinese top shopping things

8.  กิจกรรมยอดนิยมระหว่างการท่องเที่ยว  1. ชมสถานที่่ประวัติศาสตร์  2.  กิจกรรมบันเทิง  3.  ผจญภัย  4. เที่ยวเชิงเกษตร  5.  ล่องเรือ

chinese top activity

9.  ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างท่องเทียว  คือ   ค่าช๊อปปิ้ง  46% (51,000 บาท)  และ  ค่าที่พัก  34% (37,000 บาท)

10. จุดเด่นของประเทศไทยตามทัศนคติของนักท่องเที่ยว   มีไมตรีจิต  44%    สถานท่องเที่ยวกลางคืน  41%   ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว  36%  ความน่าสนใจขอสถานที่ท่องเที่ยว  32%  และ คุ้มค่าเงิน  30%

สามารถติดตามผลงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่นี่ www.tatreviewmagazine.com