Tag: Chinese

10 เรื่อง(ไม่)ลับ ….จับนักท่องเที่ยวจีน “กระเป๋าหนัก” ให้อยู่หมัด

จากสถิติของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเยือนประเทศไทยปี 2557 มีมากกว่า 24 ล้านคน  โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนมีถึง 4.6 ล้านคน ซึ่งเติบโตก้าวกระโดดจาก 7-8 แสนคน ภายในระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา  และทำให้รายได้จากนักท่องเที่ยวจีนไหลเข้าประเทศไทยราว 1.9 ล้านบาท  ดังนั้นตลาดนักท่องเที่ยวจีนจึงมีความสำคัญกับในการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมาก   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลงานวิจัยเชิงจิตวิทยา และแนวทางการสื่อสารการตลาดกับนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่ม Hi-End...
- Advertorial -