Healing Wave รายการวิทยุแรกของโลกรักษาโรค “มะเร็ง” ที่ 104.5 FM

healing wave fm cancer therapy

 

- Advertisement -

ทุกคนมีความรักในเสียงดนตรีเพราะดนตรีคือสื่อที่ช่วยให้ความบันเทิงและผ่อนคลาย แต่สำหรับผู้ ป่วยโรคมะเร็ง เสียงดนตรีมีคุณค่ามากกว่านั้น เพราะคลื่นเสียงที่ส่งออกมาจากเสียงดนตรีนั้น สามารถช่วยลดการกระตุ้นโดยตรงกับเซลล์ส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะเซลล์มะเร็ง และยังสามารถสร้างความผ่อนคลายให้ไร้กังวลต่อความเจ็บป่วยที่มาจากโรคมะเร็งผู้ป่วยที่กำลังต่อสู้อยู่ ให้รู้สึกสบายกายและใจได้มากขึ้น ทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับเอเย่นซี่ The Leo Burnett Thaialnd จึงจัดโครงการ Healing Wave (คลื่นเสียงบำบัด) นี้ขึ้นเพื่อให้กำลังใจและให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ได้เป็นทางเลือกในการคลายความกังวลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยออกอากาศทางคลื่นวิทยุ FM104.5 Healthy Life Radio ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2558

 

วัตถุประสงค์โครงการฯ

เพื่อสร้างกำลังใจและผ่อนคลายความกังวลแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง – เพื่อระดมเงินทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผ่านทาง บัญชี Hair For Hope ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 403-130939-0 – เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

โครงการ Healing Wave (คลื่นเสียงบำบัด)

โครงการ Healing Wave (คลื่นเสียงบำบัด) คือแนวความคิดในการใช้ดนตรีเพื่อช่วยผ่อนคลาย เซลล์ต่างๆในร่างกาย รวมถึงเซลล์มะเร็งให้เกิดการเคลื่อนที่ช้าลงหรือสงบนิ่งซึ่งเป็นการบำบัดผู้ป่วยทางหนึ่ง ให้คลายความกังวลทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ในเวลาเดียวกัน ถือว่าเป็นรายการแรกของไทยและของโลกที่นำเอาเสียงเพลงมาใช้ในการบำบัดผู้ป่วยโรคมะเร็งบนวิทยุ

จากเดิมแนวคิดการใช้ดนตรีเพื่อบำบัดผู้ป่วยนั้น ได้กระทำภายในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพียงอย่าง เดียวและยังไม่แพร่หลายนักโดยแนวคิดนี้สามารถส่งผลให้เกิดเกิดการแพร่หลายในหมู่ผู้ป่วยและ ญาติมิตร ให้สามารถเข้าถึงการได้รับบำบัดโดยคลื่นเสียงนี้ได้ง่ายขึ้น โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาที่โรง พยาบาลเอง ทางบริษัทฯ จึงจัด “Healing Wave หรือ คลื่นเสียงบำบัด” ผ่านทาง คลื่น Healthy Life Radio 104.5 ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00-10:00 ในลักษณะ special program ซึ่งเพลงหรือดนตรีที่ได้รับการเปิดการออกอากาศในช่วงเวลา “Healing Wave หรือ คลื่นเสียงบำบัด” นี้จะได้รับการปรับจูนให้อยู่ในมิติเสียงที่ใกล้เคียงกับคลื่นของร่างกายมนุษย์ซึ่ง เราเรียกว่า Healing Wave โดยไม่ได้ส่งผลกระทบใดใดต่อคุณภาพเสียงของดนตรีและส่งผลร้าย ใดใดต่อร่างกายมนุษย์แต่จะส่งผลในการช่วยลดการกระตุ้นโดยตรงกับเซลล์ส่วนต่างๆของ ร่างกายโดยเฉพาะเซลล์มะเร็งและยังสามารถสร้างความผ่อนคลายให้ไร้กังวลต่อความเจ็บป่วย ที่มาจากโรคมะเร็งผู้ป่วยที่กำลังต่อสู้อยู่ ให้รู้สึกสบายกายและใจได้มากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจ และกำลังใจให้พวกเขาในการต่อสู้กับโรคมะเร็งต่อไป

เพียงแค่เปิดฟังผ่านคลื่นวิทยุไม่ว่าจะผ่านเครื่องเล่นวิทยุหรือผ่าน App ดิจิตอลของ Healthy Life Radio ก็สามารถกระทำได้โดยง่าย

healing wave fm

 

เย้ๆๆ อีกหนึ่งช่องทางรับข่าวสารกับ Brand Buffet  ผ่าน LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

  เพิ่มเพื่อนรัวๆ  ที่ ID :   @brandbuffet

เพิ่มเพื่อน