“ทิสโก้” ปล่อย TISCO Pay it Forward ประกันที่คุ้มครอง “ตัวเอง” พร้อมส่งต่อโอกาสสู่ “สังคมและผู้อื่น” ไปพร้อมกัน


ปัจจุบัน “มะเร็ง” ยังคงเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้นๆ ส่งผลให้หลายคนเริ่มตระหนัก และหันมาใส่ใจในการดูแลตัวเองกันอย่างจริงจัง ด้วยการออกกำลังกาย  เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์  และปรับรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน เนื่องจากโรคมะเร็งสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศ  ทุกวัย  ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ หรือเด็กอายุน้อย

- Advertisement -

จากข้อมูลทางสถิติสาธารณสุข สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 พบว่า  การเสียชีวิตของคนไทยในปี 2542-2558   มะเร็งถือเป็นโรคร้ายอันดับ 1  ที่คร่าชีวิตคนไทยมายาวนานถึง 17 ปีซ้อน  และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี

และอย่างที่ทราบกันดีว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคมะเร็งนั้นใช้เงินค่อนข้างสูง  เนื่องจากต้องใช้ยารักษาโรคเฉพาะทาง  จึงทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือญาติพี่น้องค่อนข้างมีความกังวลในเรื่องนี้  แม้ผู้ป่วยบางรายจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ในการรักษาพยาบาล  แต่ก็อาจจะไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหากโรคร้ายคุกคาม

จากข้อมูลค่ารักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลรามาธิบดี (ข้อมูล  มกราคม 2561) พบว่า  ค่าผ่าตัดของผู้ป่วยโรคมะเร็ง 4 ชนิดยอดฮิตของคนไทย (ไม่นับรวมค่าห้องพักและอุปกรณ์เสริมหลังการผ่าตัด) ประกอบด้วย มะเร็งเต้านมมีค่าผ่าตัดเฉลี่ยสูงถึง 80,000-250,000 บาท (ต่อข้าง) มะเร็งปอด มีค่าผ่าตัดเฉลี่ย 60,000-300,000 บาท (ต่อข้าง) มะเร็งตับ มีค่าผ่าตัดเฉลี่ย 100,000-400,000 บาท และมะเร็งปากมดลูก มีค่าผ่าตัดเฉลี่ย 10,000-200,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะผันแปรตามอาการของผู้ป่วย

จากเหตุผลที่กล่าวมาทำให้ กลุ่มธนาคารทิสโก้ ในฐานะองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ด้านการมุ่งเติมเต็มโอกาสให้แก่คนในสังคมไทยในทุกช่วงของชีวิต  และด้วยแนวคิดในการให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ (Health Protection) โดยเน้นไปที่การดูแลและรักษาพยาบาลจนหาย ได้จัดตั้งโครงการ “TISCO Pay it Forward” ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นสร้างและส่งต่อเรื่องความคุ้มครองโรคมะเร็งให้กับทั้งตัวเองและคนในสังคม โดย 1 กรมธรรม์ประกันโรคมะเร็ง TISCO Zero Cancer Plan ที่ลูกค้าได้สร้างความคุ้มครองให้กับตัวเอง ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิงหาคม 2561

Forward ที่ 1 คือ การมอบโอกาสให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการรักษาที่ดี   ด้วยการสนับสนุนเงินวิจัยและพัฒนาด้านการรักษาโรคมะเร็ง กรมธรรม์ละ 100 บาท แด่มูลนิธิรามาธิบดีฯ (บริจาคขั้นต่ำ 1 ล้านบาท)

Forward ที่ 2 คือ  การส่งต่อความห่วงใยแก่คนไทยในสังคมให้ได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่า  ด้วยการมอบเป็นส่วนลด 100 บาท ให้กับลูกค้าคนต่อๆ ไปที่มาซื้อประกันโรคมะเร็ง TISCO Zero Cancer Plan ที่ธนาคารทิสโก้

จุดเด่นของ TISCO Zero Cancer Plan ที่แตกต่างไปจากกรมธรรม์อื่นๆ คือ เรื่องการรักษาโรคมะเร็งจนหายด้วยวงเงินรักษาพยาบาลที่สูงสุดถึง  1 ล้านบาท ภายใต้คอนเซ็ปต์ เจอปุ๊บ จ่ายปั๊บ รักษาต่อเนื่อง  เพียงจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  80  บาทต่อเดือน โดยเป็นกรมธรรม์ประกันโรคมะเร็งที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับบ.กรุงเทพประกันภัย

สำหรับลูกค้าที่อายุ 1-60 ปี ลูกค้าจ่ายค่าเบี้ยคงที่ตั้งแต่วันที่ทำประกัน ค่าเบี้ยจะไม่ปรับตามอายุที่เพิ่มขึ้น และต่อความคุ้มครองได้จนถึงอายุ 70 ปี แบ่งความคุ้มครองเป็น 4 แผน ความคุ้มครองเกิดขึ้นทันทีเมื่อได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคมะเร็ง โดยได้รับผลประโยชน์ตามทุนเอาประกันภัย

แผนที่ 1 จำนวน 100,000 บาท

แผนที่ 2 จำนวน 200,000 บาท

แผนที่ 3-4 จำนวน 500,000 บาท

พร้อมทั้งผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องจากโรคมะเร็ง รวมถึงค่าผ่าตัด เคมีบำบัด ฉายแสง จะจ่ายตามการรักษาพยาบาลจริง ตามแผนคุ้มครองที่ 1-4 ดังนี้ 200,000 บาท, 400,000 บาท, 500,000 บาท และ 1,000,000 บาท โดยทุกแผนความคุ้มครองจะชดเชยค่าตรวจวินิจฉัยซ้ำโรคมะเร็งแบบจ่ายเต็มจำนวน 10,000 บาท และค่าเดินทางไปรักษาตัวสำหรับโรคมะเร็งครั้งละ 500 บาท สูงสุด 10 ครั้ง

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาสและส่งต่อสิ่งดีๆได้ไม่รู้จบให้ตัวเอง คนที่คุณรัก และสังคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6060 หรือเว็บไซต์ www.tiscoinsure.com  Facebook : TISCO Insure