Tag: Tisco

กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมกับ ธนาคารทิสโก้ เปิดตัวบริการ TISCO Health Protection Advisory [PR]

กรุงเทพประกันชีวิต จับมือ ธนาคารทิสโก้ เปิดตัวบริการช่องทางขายผ่านธนาคารรูปแบบใหม่ TISCO Health Protection Advisory โดยมี คุณศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการอำนวยการ ธนาคารทิสโก้ และ คุณยศวดี หงส์ชุมแพ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่...

“ทิสโก้” ปล่อย TISCO Pay it Forward ประกันที่คุ้มครอง “ตัวเอง” พร้อมส่งต่อโอกาสสู่ “สังคมและผู้อื่น” ไปพร้อมกัน

ปัจจุบัน "มะเร็ง" ยังคงเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้นๆ ส่งผลให้หลายคนเริ่มตระหนัก และหันมาใส่ใจในการดูแลตัวเองกันอย่างจริงจัง ด้วยการออกกำลังกาย  เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์  และปรับรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน เนื่องจากโรคมะเร็งสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศ  ทุกวัย  ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ หรือเด็กอายุน้อยจากข้อมูลทางสถิติสาธารณสุข สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 พบว่า  การเสียชีวิตของคนไทยในปี 2542-2558   มะเร็งถือเป็นโรคร้ายอันดับ 1  ที่คร่าชีวิตคนไทยมายาวนานถึง 17 ปีซ้อน ...
- Advertorial -