HomePR NewsSPALI ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท [PR]

SPALI ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท [PR]

แชร์ :

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานปี 2566 รวมถึงแผนการเติบโตของบริษัทฯ ปี 2567 ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2566 (Record Date) วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 21 พ.ค. 2567

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ สร้างปรากฎการณ์ความสำเร็จกวาดรายได้รวม 31,818 ล้านบาท กำไรสุทธิ 5,989 ล้านบาท และกวาดยอดขาย 28,864 ล้านบาท โดยในปี 2567 บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่งคงด้วยศักยภาพทางการเงินที่เข้มแข็ง โดยตั้งเป้าทุบสถิติตัวเองด้วยจำนวนเปิดตัวโครงการมากที่สุด 42 โครงการ มูลค่ารวม 50,000 ล้านบาท ครอบคลุมมากถึง 29 จังหวัดทั่วประเทศ


แชร์ :

You may also like