ปาฏิหาริย์มีจริง…..มะเร็งในเด็กรักษาได้

Brands cancer

มะเร็งในเด็ก เป็นโรคที่เกิดกับเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ส่วนใหญ่จะเป็นมาแต่แรกเกิดถึงอายุ 5 ปี  ส่วนสาเหตุของการเกิดโรคนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดและมะเร็งที่พบมักจะเป็นประเภทเฉียบพลัน  ซึ่งในเมืองไทยมีอัตราการเติบโตของมะเร็งในเด็กสูงถึง 1,000 คนต่อปี  โดยมะเร็งเด็กที่ถูกพบมากที่สุด  คือ  มะเร็งเม็ดเลือดขาว  ซึ่งมีถึงร้อยละ 30

- Advertisement -

แต่อย่างไรเด็กๆน้องๆยังพอมีโอกาสหายขาดได้  ในอัตรา  3 ใน 4  ของผู้ป่วยทั้งหมด  ด้วยการรักษาแบบปลูกถ่ายไขกระดูกจากแม่หรือพี่น้อง  แต่การรักษาไม่ใช่เรื่องง่ายและใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดังนั้นผู้ป่วยเด็กจำนวนไม่น้อยที่ต้องจบชีวิตลง

ตัวอย่างอย่างในโฆษณาที่อิงจากเรื่องจริงของน้องชมที่กำลังป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและดูเหมือนจะไร้ทางเยี่ยวยา  พร้อมกับฝันของน้องที่อยากไปทะเลสักครั้งในชีวิตคงต้องจบสิ้นลง  แต่แล้วเหมือนได้ของวิเศษมาชุบชีวิตน้องชม จากการช่วยเหลือของหน่วยงาน  กองทุนมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  จนปัจจุบันน้องชมหายขาดจากโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้ว

แบรนด์รังนกแท้  จึงเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมสร้างปาฏิหาริย์ให้ชีวิตใหม่กับน้องๆ ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งในเด็ก

ผ่านกองทุนโรคมะเร็งในเด็กฯ มีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือเด็กๆที่ป่วยเป็นมะเร็งในทั่วประเทศ

ด้วยการบริจาคเงินทุนได้ที่บัญชี  “กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ฯ”  ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอ่อนนุช บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 133-2-08742-3

“มะเร็งในเด็กรักษาหายได้  …. คุณเองก็มีส่วนช่วยในการรักษาได้เช่นกัน”

“เพราะถ้าการให้กำเนิดคือสิ่งมหัศจรรย์…การให้ชีวิตใหม่คือ ปาฏิหาริย์”