ดีแทคชี้แจง “การลาออกของผู้บริหาร”

dtac

ตามที่มีสื่อรายงานข่าว เกี่ยวกับการลาออกของผู้บริหารดีแทคในหลายตำแหน่ง จนก่อให้เกิดความกังวลใจว่าจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานนั้น

- Advertisement -

ดีแทคขอชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นเรื่องปกติ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนงาน กลยุทธ์ที่ได้วางไว้แล้วเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รวมไปถึงการดำเนินงานทั้งในด้านการตลาดและในส่วนงานการให้บริการ ดีแทคถือเป็นสถาบันองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและยั่งยืน  และที่สำคัญ ในการบริหารงานบุคคล ดีแทคมีระบบการจัดการ สืบทอดแผนงาน หรือ succession plan ที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง

ดีแทคจึงขอให้ความมั่นใจว่า ดีแทคยึดมั่นและทุ่มเทสร้างเสริมศักยภาพองค์กรให้แข็งแกร่งขึ้นในทุกวัน เพื่อให้บุคลากรดีแทคทั้งกว่า 5 พันคน และทีมผู้บริหารทุกคน มีเป้าหมายเดียวกันในการให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้าที่รักของเรา