HomePR Newsดีแทค B-LAB พัฒนา platform เพื่อสนับสนุนทางด้านความรู้ให้แก่ SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย [PR]

ดีแทค B-LAB พัฒนา platform เพื่อสนับสนุนทางด้านความรู้ให้แก่ SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย [PR]

แชร์ :

dtac และ Telenor ได้จับมือเป็นพันธมิตรกับ Google Cloud เพื่อช่วยกลุ่มธุรกิจ SME เพื่อการสร้าง productivity ในการเติบโตด้วยการนำเครื่องมือทางด้านดิจิทัล โดยพัฒนาและเปิดตัว platform ของ dtac ชื่อว่า B-LAB ซึ่ง B-Lab เป็นแพลตฟอร์มที่ให้ solution อย่างครบวงจร สามารถทำให้ SME ได้พัฒนาศักยภาพการเติบโตได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาศักษะทางด้านการบริหารเวลา และเทคนิคการทำงาน ทั้งเชิงบริหารงาน หรือแม้แต่เทคนิคที่เป็นทักษะเฉพาะ อย่างเช่นการใช้ MS-Excel หรือเทคนิคยากๆ ใน Google Sheet มีการแชร์ความรู้ต่างๆ อาทิ Function ที่ใช้งานยากๆ ของ Excel หรือ การจัดการ Google Document โดย B-lab ได้รับการออกแบบมาให้แก่ SMEs ในไทยเพื่อการปรับตัวในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถทำกำไรได้และมีการเติบโตที่เหนือคู่แข่ง เกิด efficiency ในการทำงานที่ดีมากขึ้น จากการเข้าถึงศูนย์กลางการเรียนรู้ที่เรียกว่า “Knowledge Hub” และ Software ที่อยู่ในกลุ่มบริการแบบ Saas อีกทั้งยังเป็น solution ที่สามารถทำงานผ่านมือถือได้อีกด้วย

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

จุดกำเนิดของ B-LAB

B-Lab เป็นผลงานการพัฒนาของ dtac หรือ Telenor ที่จับมือกับ Google Cloud โดยมีความประสงค์อันแรงกล้าเปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์ร่วมกันที่จะสนองความต้องการของกลุ่ม SMEs ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัล โดยโครงการนี้ริเริ่มสร้างขึ้นเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง จากการพัฒนาอย่างรวดเร็จผ่านกระบวนการ Agile จนเกิดวิสัยทัศน์ใหม่ ในเรื่องของการบริการให้แก่กลุ่มธุรกิจ SMEs ของไทยในการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และผสานความเชี่ยวชาญชำนาญการของทีมงาน Google Cloud ทั่วยุโรปและเอเชีย พร้อมทั้งยังมีทีมงานจาก Telenor แห่งนอร์เวย์ และทีม dtac Business แห่งประเทศไทนที่จะมาปั้นโครงการขนาดใหญ่แห่งนี้ให้เป็นรูปธรรม

จากการพัฒนา และ วิจัยของ dtac เราได้พบว่า อุปสรรคที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่ได้ทำการฉุดรั้ง การนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าไปประยุกต์ในการประกอบธุรกิจนั้นคือ การขาดแคลนความสามารถ และทักษะ เราจึงได้สร้างระบบนิเวศ ที่เป็นชุมชน พร้อมทั้งให้ความรู้ ในการทำธุรกิจ เกิดคอร์สการเรียนรู้ พร้อมทั้งหลักสูตรที่ผ่านการรองรับ มีการจัด seminar โดยมุ่งเน้นทักษะทางด้านดิจิทัล เพื่อเกิดแนวโฯ้มที่เติบโต อีกทั้งจะมีธุรกิจที่เกิดใหม่อีกมากมาย จึงส่งผลให้เกิดการพัฒนาความพร้อมในอนาคต เพื่อให้ ธุรกิจสามารถ เปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล ที่ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ อีกทั้งยังคงการติดต่อได้อีที่สุด B-Lab จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเป็น Marketplace เพื่อให้ SMEs ได้เลือกใช้บนแพลตฟอร์มดิจิทัล

3 เสาหลักสำคัญของดีแทค B-LAB ประกอบด้วย

1. การเชื่อมต่อ (Connect) – ผู้ประกอบการจะได้รับประสบการณ์ และ วิธีการปฏิบัติอย่างดีที่สุด สำหรับการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งความสำเร็จจากผู้กระกอบการ SMEs

2. การเรียนรู้ (Learn) – สามารถเข้ามาเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นแหล่งข้อมูลความรู้เชิงลึก เกี่ยวกับเรื่องของ ทักษะดิจิทัล แนวโฯ้ม ธุรกิจ และการจัดเตรียมความพร้อมในอนาคต ในเนื้อหา บทความ และ หลักสูตร เพื่อการพัฒนาทักษะทาง Digital และ Business

3. การเติบโต (Grow) – เป็นการนำเทคโนโลยี Saas แระ Cloud บวกกับ Solution สำหรับการเชื่อมต่อครงถึงมือถือ ที่ดีที่สุด จนไปถึงการนำเอาสินค้า Google Workspace และผลิตภัณฑ์ต่างๆของ dtac ที่คลอบคลุม ในเรื่องของการเชื่อมต่อ การปกป้องข้อมูล และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งยังสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจไปสู่กลุ่มเป้าหมาย

หากท่านผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจเรียนรู้ ทางดิจิทัล ท่านมาสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ https://b-lab.dtac.co.th/knowledge-hub


แชร์ :

You may also like