เผยความในใจจาก “ผู้ถูกรังแก” คุณคือผู้กำหนดชีวิตตัวเอง

AntiBullyingTH - Design Your Own Destiny
ปัญหาการรังแกกันในโรงเรียนเป็นสิ่งที่ทุกคนมองเห็น แต่ไม่มีใครใส่ใจจริงจัง แม้ที่ผ่านมามีการรณรงค์เรื่องนี้ แต่ก็สื่อสารไปที่ผู้ที่รังแกเสียส่วนใหญ่ นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง หลักสูตรปริญญาโทด้านการตลาด (MIM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงผุดไอเดียขอเปลี่ยนมาสื่อสารกับผู้ที่ถูกรังแกแทน โดยผ่านแคมเปญที่มีชื่อว่า “AntiBullyingTH – Design Your Own Destiny” เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและสนับสนุนผู้ที่ถูกรังแกให้ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองและมั่นใจที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีคนเก่งในวันข้างหน้า ซึ่งพัฒนาแนวคิดมาจากบทความที่ชื่อว่า 4-H Study of Positive Youth Development ของมหาวิทยาลัย Tufts University

- Advertisement -

วิดีโอประกอบแคมเปญนี้เป็นชิ้นงานประกอบวิชา Integrated Marketing Communication โดยมีระยะเวลาในการคิดคอนเซปต์และกลยุทธการสื่อสาร รวมทั้งผลิตชิ้นงานทั้งหมดเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=8Cr2E-1CYlo[/youtube]