Homehttps://www.brandbuffet.in.th/the-best-website-to-meet-new-friends/ตอบข้อสงสัย ใครยิงแอดใส่เรา เพราะ Facebook ยอมบอกแล้วจ้า

ตอบข้อสงสัย ใครยิงแอดใส่เรา เพราะ Facebook ยอมบอกแล้วจ้า


ใครยิงแอดใส่เรา เชื่อว่าหลายคนอาจเคยตั้งคำถามนี้กับตัวเองเวลาเจอโฆษณาจาก Facebook  แต่ก็ทำได้แค่เก็บความสงสัยเอาไว้ แต่นับจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป ด้วยนโยบายด้านความโปร่งใสตัวใหม่ของ Facebook เราจะได้ทราบกันแล้ว

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

โดยข้อมูลของผู้ลงโฆษณาจะไปปรากฏให้เห็นกันจะจะในเซคชั่น Why am I seeing this ad? (ทำไมฉันถึงเห็นโฆษณานี้) ว่าใครเป็นผู้ลงโฆษณา เอเจนซีที่ทำโฆษณานี้คือใคร มีการอัปโหลดดาต้าของเราขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไร แชร์กับใครไปบ้าง เรียกว่าดูกันให้พอใจไปเลย

การเปิดเผยข้อมูลผู้ลงโฆษณาแบบใหม่ ที่ผู้ใช้งานจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นว่ามีใครอยู่ในกระบวนการนี้กันบ้าง

ในแง่ของผู้บริโภค ถือว่า Facebook ทำได้ดีที่เปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้ให้ละเอียดขึ้น จากเดิมที่เคยเปิดแค่ชื่อของแบรนด์ผู้ลงโฆษณาแต่เพียงอย่างเดียว ขณะที่ในฝั่ง Facebook ก็มองว่า การทำเช่นนี้จะทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจกระบวนการทำงานของนักโฆษณาบนแพลตฟอร์มของ Facebook มากขึ้น และรู้ว่า แบรนด์เก็บข้อมูลของพวกเขามาจากจุดใด ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้งานรู้จักระวังตัว และเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น

การเปิดเผยข้อมูลผู้ลงโฆษณาในอดีตที่จะระบุแค่ชื่อแบรนด์เท่านั้น

แต่ก็มีการวิเคราะห์กันว่า สิ่งที่ Facebook ทำในตอนนี้เป็นเพียงการซื้อเวลา เนื่องจากที่ผ่านมา ประเด็นการใช้ข้อมูลของ Users เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งได้ทำลายความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียไปจนหมดสิ้นแล้ว ดังนั้น การออกมาเปิดเผยรายชื่อผู้ลงโฆษณาให้ละเอียดขึ้นนี้ จึงอาจสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานได้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น

Source


You may also like