สุดยอดศิลปะการปั้น “สัตว์” จากกระดาษ “ทิชชู่”

 

tissue animals

- Advertisement -

 

Nepia  ผู้ผลิตกระดาษทิชชู่ในประเทศญี่ปุ่น  ต้องทำงานอยู่กับต้นไม้ป่าไม้ ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่กำลังถูกรณรงค์ให้อนุรักษ์อยู่ในปัจจุบัน  ได้ผลิต  Tissue Animals  วีดีโอที่นำแผ่นกระดาษทิชชู่หนึ่งแผ่นมาเปลี่ยนจากต้นไม้  ไปสู่  กบ  นก  สุนัข และสัตว์อื่นๆ  ทั้งนี้เพื่อต้องการให้รู้จักคุณค่าของต้นไม้หรือป่าไม้ที่พวกเรานำมาใช้กันในแต่ละวัน และทำให้เราดำรงชีพอยู่ได้    ในวีดีโอตอนท้ายยังกล่าวไว้ว่า  “ทิชชู่ที่ดีมาจากต้นไม้ที่ดี  ดังนั้นเราจึงต้องขอบคุณป่าไม้”   ทั้งนี้หวังว่าต้นไม้และสัตว์ป่าจะอยู่กับมนุษย์ตลอดไป

 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HZ0epTLZPk4[/youtube]

 tissue animals 2