HomeBrand Move !!Generation ใหม่ของโลก “Gen C” [สัมมนา]

Generation ใหม่ของโลก “Gen C” [สัมมนา]

แชร์ :

 

generation C

Santos Or Jaune

ล้วงลึกข้อมูลอินไซต์กลุ่มคนสายพันธุ์ใหม่ของโลก กับการตลาดอภิปรายครั้งที่ 13 หัวข้อ “GENERATION C ปรากฏการณ์เจนใหม่ จับอินไซต์คนคอนเนค” ท่านอาจจะรู้จักกลุ่มประชากรที่ชื่อว่า Baby Boomers, Generation X, Generation Y แต่งานวิจัยล่าสุดในสหรัฐอเมริกา ได้เปิดเผยถึง Generation ใหม่ของโลกนี้ นั่นคือ “Generation C” ซึ่ง C ย่อมากจากคำว่า Connectedness หรืออาจจะเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็น ประชากรในโลกออนไลน์ Gen C ไม่ได้ถูกขีดขั้นด้วยอายุเหมือน Generation ก่อนหน้านี้อีกต่อไป

และคนกลุ่มนี้กำลังมีบทบาทสำคัญต่อการตลาดเมืองไทยในปัจจุบัน ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องราวของกลุ่มคน Gen C อย่างจริงจังครั้งแรกในเมืองไทย
โดย ทีมนักศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาด มีมุมมองในเรื่องนี้ว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการและทั้ง SMEs ในบ้านเราที่จะได้เตรียมพร้อมรับมือกับโลกการตลาดที่เปลี่ยนไป ทีม MK14C ทีมนี้จึงลงมือค้นคว้าและทำวิจัยเรื่องราวดังกล่าว ซึ่งผลงานจากการวิจัยในครั้งนี้จะนำออกเผยแพร่ในรูปแบบของการตลาดอภิปราย (Marketing Conference #13)

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 13.30-16.30 น. ที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (ถนนวิภาวดี-รังสิต) เป็นงานฟรีสัมมนาที่จะเปิดเผยเรื่องราวลึกๆ ของ Gen C เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

สำรองที่นั่ง  https://docs.google.com/forms/d/1YBvomvkfNQS5-Y9znVCnnYN4EKBRQwTW2c_ZgDsDESY/edit (รับจำนวนจำกัด)

 

cmmu map

 


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม