HomeInsight5 เทคนิค Content Marketing จาก “ไอสไตน์”

5 เทคนิค Content Marketing จาก “ไอสไตน์”

แชร์ :

einstein marketer

อัลเบิร์ต ไอสไตน์ (Albert Einstein) นักฟิสิกส์รางวัลโนเบิลที่หลายๆคนรู้จักในฐานะผู้คิดค้นทฤษฎีสัมพันธภาพ เขาอาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่เด่นชัดของ Content Marketing   แม้ว่าไอสไตน์ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตแต่เขาก็เป็นบุคคลที่สร้างและตีพิมพ์เอกสารทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 300 ฉบับและเอกสารที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์อีก 150 ฉบับ โดยการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและวิธีการทางคณิตศาสตร์เข้ารวมกัน ทำให้ความคิดของไอสไตน์แหวกออกจากการคิดแบบเดิมๆและเปลี่ยนแนวคิดทางฟิสิกส์ในปัจจุบัน ดังนั้น ลองมาใช้วิธีคิดของไอสไตน์สร้างสรรค์ Content Marketing  ให้ประสบความสำเร็จ

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

 

1. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

หัวใจหลักของ Content Marketing ที่มีประสิทธิภาพนั่นก็คือการรู้ลึกและรู้อย่างถ่องแท้  คุณมีวุฒิหรือประสบการณ์อะไรที่สามารถอ้างอิงถึงความเชี่ยวชาญของคุณและมันดีเพียงพอสำหรับผู้ฟังหรือไม่ ทั้งนี้ความชำนาญเฉพาะด้านของคุณจะทำให้คุณสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ภาคธุรกิจและวิจารณ์ได้อย่างเฉียบคม

 

2. กล้าเสนอความคิดแปลกใหม่หรือมีจุดยืนชัดเจน

ทฤษฎีสัมพันธภาพของไอสไตน์ท้าทายวิธีคิดในยุคของเขามาแล้ว ดังนั้น สำหรับนักการตลาดจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเสนอเนื้อหาที่สดใหม่และความคิดใหม่ๆที่สามารถกระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย    ทั้งนี้การสร้างคอนเท้นท์อาจพิจารณาจากคำถามเหล่านี้ด้วย 1. ประเด็นสำคัญถึงขั้นต้องนำเสนอหรือไม่  2. ผู้อ่านจะเข้าใจหรือเชื่อถือมากน้อยเพียงใด  3. ธุรกิจจะก่อทำให้เกิดความขัดแย้งหรือไม่ 4. องค์กรจะต้องเลือกข้างทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไม่  5. มีข้อมูลหรือวิธีการ/ขั้นตอนตัดสินใจประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือไม่   นอกจากนี้ยังต้องถกเถียงกันภายในองค์กรเพื่อค้นหาความต้องการ   เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและแบรนด์

 

3. สามารถอินทิเกรต โยงเรื่องราว ไปยัง Content Marketing 

ไอสไตน์ใช้การยกตัวอย่างเพื่ออธิบายทฤษฎีของเขาให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจง่ายขึ้น เช่นเดียวกันกับคุณควรขมวดเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งสามารถทำให้คนโยงเรื่องเข้ากับ Content Marketing ของคุณได้ง่ายขึ้น

 

4. อธิบายด้วยภาษาง่ายๆและชัดเจน

เช่นเดียวกับไอสไตน์ที่ไม่ยึดติดเทคนิคมากเกินไป ทำให้คนธรรมดาก็สามารถเข้าใจงานเขียนของเขาได้  อย่าพูดและเขียนโดยใช้คำศัพท์่ทางการ แต่ให้พูดด้วยภาษาเ้ข้าใจง่ายๆ ทรงพลังที่สุด

 

5. เชื่อมโยงจุดเด่นของแบรนด์กับ Content Marketing ของคุณ

การเป็นนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและบิดาของฟิสิกส์สมัยใหม่ทำให้งานเขียนของไอสไตน์เป็นที่น่าเชื่อถือ  ดังนั้นหันกลับมาที่สินค้าของคุณมีจุดขาย หรือ จุดยื่นของแบรนด์ที่ช่วยสนับสนุน Content Marketing หรือยัง ?   นอกจากนี้ต้องมีแผนเพื่อโปรโมต Content และสร้างอิทธิพลต่อตลาดหลักของคุณ

 

อย่างไรก็ตาม ไอสไตน์เป็นนักเขียนที่เก่งกาจที่พยายามนำเสนอความคิดต้นฉบับและส่งต่อด้วยการอธิบายอย่างชัดเจน ดังนั้น นักการตลาด Content  จึงต้องมีความคิดที่ไหลลื่นและพยายามอธิบายเรื่องยากๆด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อดึงดูดกลุ่มผู้ฟังตามกระบวนวิธีของไอสไตน์

 

ที่มา :  inc


แชร์ :

You may also like