Home Cannes Lions & AwardsCannes Lions 2013 “โค้ก” สุดยอด Creative Marketer of the Year

“โค้ก” สุดยอด Creative Marketer of the Year

lon12cok

ปีนี้ Cannes Lions International Festival of Creativity เลือกให้ Coca-Cola เป็น Creative Marketer of the Year ซึ่งถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่แบรนด์ระดับต้นๆ ของโลกแบรนด์นี้ได้รางวัลในปีที่ที่คานส์ ไลอ้อนส์เองก็เฉลิมฉลองใหญ่ในวาระโอกาสที่จัดงานมาเป็นปีที่ 60 ซึ่งเดิมรางวัลนี้จะชื่อว่า Advertiser of the Year

coke happy factory

Coke Happy Factory

เหตุผลที่คานส์ ไลอ้อนส์เลือกให้โค้กได้รับรางวัลนี้ก็เพราะว่าผลงานโฆษณาของโค้ก สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักการตลาด นักโฆษณา ตลอดจนผู้บริโภคทั่วโลก และแสดงให้เห็นว่ามีส่วนสำคัญในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในวงการโฆษณาเสมอมา นับตั้งแต่ได้รางวัลครั้งแรกเมื่อปี 1967 โค้กก็กวาดสิงโกตกลับบ้านไปอีกไม่ต่ำกว่า 100 ตัว ผลงานเด่นล่าสุดก็แช่น Coke Hands ที่ได้รางวัล Outdoor  Grand Prix ไปเมื่อปีที่แล้ว นอกจากนี้ยังมีผลงานอื่นๆ อีกเช่น Factory of Happiness หรือผลงาน Coca-Cola Visual Identity System ที่ได้รางวัล Design Grand Prix ตัวแรกของคานส์ ไลอ้อนส์

coca-cola-system-visual-identity-business-card-260-15189

Coca-Cola Visual Identity System

coke_hands

Coke Hands

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม