Home Cannes Lions & Awards Cannes Lions ฉลอง 60 ปี ด้วยจำนวนผลงานทะลุ 36,000 ชิ้น

Cannes Lions ฉลอง 60 ปี ด้วยจำนวนผลงานทะลุ 36,000 ชิ้น


cannes palai des festival

ฉลองครบรอบ 60 ปีของ Cannes Lions International Festival of Creativity ด้วยจำนวนผลงานที่เข้าร่วมประกวด 35,765 ชิ้น จาก 92 ประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันแล้วที่จำนวนผลงานเพิ่มขึ้น และเมื่อเทียบกับปี 2012 ก็ถือว่ามีผลงานเพิ่มขึ้น 4% จากจำนวนการประกวด  16 แคททริกอรี่ ประกอบด้วย Branded Content & Entertainment, Creative Effectiveness, Cyber, Design, Direct, Film, Film Craft, Media, Mobile, Outdoor, PR, Press, Promo & Activation, Radio, Titanium and Integrated และ Innovation Lions

โดยสรุปแล้ว จำนวนผลงานที่เข้าร่วมประกวด มีดังนี้

 

 Category

2012

2013

% Variation

2012 v 2013

Branded Content & Entertainment Lions

800

968

+21%

Creative Effectiveness Lions

92

120

+30%

Cyber Lions

2458

2627

+7%

Design Lions

2182

2373

+9%

Direct Lions

2357

2578

+9%

Film Lions

3475

3125

-10%

Film Craft Lions

1721

2029

+17.9%

Innovation Lions (new)

270

n/a

Media Lions

3247

3031

-7%

Mobile Lions

965

1061

+10%

Outdoor Lions

4843

5613

+16%

PR Lions

1130

1296

+15%

Press Lions

6056

5711

-6%

Promo & Activation Lions

2674

2974

+11%

Radio Lions

1784

1552

-13%

Titanium and Integrated Lions

517

437

-15%

รวม

34,301

35,765

+4.2%

 

และจากการที่มีแคททริกอรี่มากมาย ทำให้ปีนี้มีกรรมการรวม 300 คนที่ตอนนี้บางส่วนได้เริ่มต้นทำงานคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด และเป็นชิ้นงานโฆษณาที่จะสะท้อนความเป็นไปในอุตสาหกรรมโฆษณา รวมทั้งกรรมการไทยทั้งสามท่านที่ Brand Buffet สัญญาว่าจะติดตามการทำงานของกรรมการไทยทั้งสามท่านมานำเสนอในโอกาสต่อไป

 

 

 

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม