Gmail เปิดบริการใหม่โอนเงินผ่าน “อีเมลล์” เพียงแค่คลิก

 

gmail google wallet email money tranfer

- Advertisement -

นอกเหนือจากการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ที่เป็นช่องทางปกติแล้ว เทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งตู้ ATM หรืออินเตอร์เน็ต หรือมือถือ ก็ทำให้คนเราสะดวกในการโอนเงิน ชำระเงินต่างๆ ง่ายขึ้น  แต่เราจะยิ่งสะดวกสบายมากขึ้นไปอีก  ล่าสุด Google  เปิดตัวให้บริการโอนเงินผ่านทาง Gmail  และ Google Wallet  ซึ่งหมายถึงคุณสามารถโอนเงินให้เพื่อนเพียงปลายนิ้วสัมผัสผ่านอีเมลล์ Google ได้เลย  โดยกดปุ่ม Attach Money ในอีเมลล์ (เหมือนการแนบไฟล์ภาพและไฟล์เอกสารปกติ)  แต่บริการพิเศษนี้เริ่มต้นใช้ในเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา  คนไทยก็นั่งอิจฉาไปก่อน

โอนเงิน  ผ่าน Gmail – Google Wallet 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JA8m0JOoNYQ[/youtube]

ที่มา :  QZ.com