Tag: Attach Money

Gmail เปิดบริการใหม่โอนเงินผ่าน “อีเมลล์” เพียงแค่คลิก

 นอกเหนือจากการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ที่เป็นช่องทางปกติแล้ว เทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งตู้ ATM หรืออินเตอร์เน็ต หรือมือถือ ก็ทำให้คนเราสะดวกในการโอนเงิน ชำระเงินต่างๆ ง่ายขึ้น  แต่เราจะยิ่งสะดวกสบายมากขึ้นไปอีก  ล่าสุด Google  เปิดตัวให้บริการโอนเงินผ่านทาง Gmail  และ Google Wallet  ซึ่งหมายถึงคุณสามารถโอนเงินให้เพื่อนเพียงปลายนิ้วสัมผัสผ่านอีเมลล์ Google ได้เลย  โดยกดปุ่ม Attach Money...
- Advertorial -