ชาวเบลเยี่ยมแห่เปลี่ยนนามสกุล รับเบียร์ Maes ฟรี

 

Free Maes Beer 2

- Advertisement -

Maes แบรนด์เบียร์ยี่ดังในประเทศเบลเยี่ยม  ซึ่งเป็นลำดับที่ 2  ในตลาด  แต่ทว่าผู้นำตลาดยอดขายทิ้งห่างจำนวนมากในอัตราส่วน 4 : 1  Maes  จึงต้องการเพิ่มโอกาสให้ชาวเบลเยี่ยมได้ดื่มเบียร์ Maes และเพิ่มยอดขายด้วย   ขณะเดียกวันคำว่า Maes ถูกใช้เป็นนามสกุลมากเป็นอันดับที่ 3 ของชาวเบลยี่ยม  ดังนั้นจึงประกาศให้คนที่มีนามสกุล Maes มาลงทะเบียนใน Facebook  เพื่อมารับเบียร์ฟรีคนละบาร์เรล (ถัง)  ซึ่งชาวเบลเยี่ยมต่างกันเปลี่ยนนามสกุลใน Facebook และมาลงทะเบียน  เป็นจำนวนมากจนกลายเป็น Talk of the town

ผลงานโดย TBWA Brussels 
Free Maes Beer 1

Free Maes Beer 3

Free Maes Beer 4

 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=At2o2WWiku0[/youtube]