HomeDigitalCoke dance vending machine : ยิ่งเต้น ยิ่งสุข

Coke dance vending machine : ยิ่งเต้น ยิ่งสุข

แชร์ :

 

Santos Or Jaune

 

Coca-Cola ประเทศเกาหลีใต้  จัดแคมเปญ Coke dance vending machine สานต่อ “Happiness” ที่เป็น Global Campaign  โดยแจกโค้กฟรี แต่เมื่อเงื่อนไขว่าคุณต้องเล่นเกมส์ โดยเต้นตามนักร้อง 2PM ที่อยู่บนตู้ Vending Machine   ซึ่งแคมเปญนี้ Coca-Cola ได้ร่วมมือกับ Microsoft Kinect  พัฒนาระบบเกมส์

 [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DgtijpUNKGo[/youtube]


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม