ผู้ใช้ Facebook Mobile เฉียด 550 ล้าน

 

- Advertisement -

Social Bakers  เปิดเผยสถิติเกี่ยวกับการใช้ Facebook บนมือถือทั่วโลก (อัพเดทเดือนกันยายน)  Brand Buffet สรุปตัวเลขสำคัญๆดังนี้

– จำนวนผู้ใช้ Facebook บนมือถือ  543 ล้านรายต่อเดือน ซึ่งจากผู้ใช้ Facebook ทั้งหมด 955 ล้านราย

– Penetration ของ Facebook บนมือถือ  คิดเป็น 57%

– OS ที่ใช้  Android 21%  iOS 19%

– ทวีปอเมริกาเหนือมีจำนวนผู้ใช้ Facebook บนมือถือมากที่สุด    161.7 ล้านราย  รองลงมา่  ทวีปเอเชีย  134.2 ล้านราย และ ทวีปยุโรป 120.7 ล้านราย

– ประเทศที่มี Penetration ของ  Facebook  บนมือถือ มากที่สุด คือ  สวาซิแลนด์ 92.5%

 

โหลด Infographic ฉบับเต็มได้ที่นี่

 

ที่มา : Social Bakers