Tag: Facebook Mobile

ผู้ใช้ Facebook Mobile เฉียด 550 ล้าน

 Social Bakers  เปิดเผยสถิติเกี่ยวกับการใช้ Facebook บนมือถือทั่วโลก (อัพเดทเดือนกันยายน)  Brand Buffet สรุปตัวเลขสำคัญๆดังนี้- จำนวนผู้ใช้ Facebook บนมือถือ  543 ล้านรายต่อเดือน ซึ่งจากผู้ใช้ Facebook ทั้งหมด 955 ล้านราย- Penetration ของ Facebook บนมือถือ  คิดเป็น 57%-...
- Advertorial -