Tag: Soft Skill

5 ทักษะเพื่อรอดในยุค AI Takes All และเตรียมความพร้อมที่จะเป็นพลเมืองของโลกอนาคต

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี​ นำมาซึ่งการเกิดบรรทัดฐานใหม่ๆ ในสังคม หรือเกิดเป็น New Normal ในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ให้เข้า​มามีบทบาทในชีวิตผู้คนได้เพิ่มมากขึ้น จนสามารถสร้างจุดเปลี่ยนสำคัญทั้งในชีวิตประจำวัน รวมทั้งในการทำงาน​ ไม่ว่าจะเป็นในมิติที่ทำให้ได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น​ รวมทั้งความเสี่ยงจากการถูกทดแทนด้วยขีดความสามารถและความฉลาดที่มากขึ้นของเทคโนโลยีเหล่านี้​ โดยเฉพาะในฐานะฟันเฟืองสำคัญในตลาดแรงงานที่อาจจะถูกเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาทดแทน ทำให้ขณะนี้มีหลายๆ องค์กรเพิ่มอัตราเร่งเพื่อให้สามารถก้าวข้ามการถูก Disruption จากบรรดาเทคโนโลยีทั้งหลาย​เหล่านี้ให้ได้ ขณะที่ในมุมของพนักงาน​  ซึ่งเป็นหนึ่งในทรัพยากรสำคัญขององค์กร​ก็ต้องขวนขวายและพัฒนาทักษะเพื่อต่อสู้กับวิกฤติ และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ยังเป็นที่ต้องการของตลาด ท่ามกลางการเติบโตของเทคโนโลยีโดยเฉพาะ...

ไม่มีคำว่า ‘ศิลปินไส้แห้ง’ อีกต่อไป เมื่อเข้าใจศิลปะยุคบิ๊กดาต้า ​พร้อมทำความรู้จักศาสตร์แขนงใหม่ ‘Data Artist’

เป็นที่รับทราบและเข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้วว่า Data เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยเฉพาะยุค Insight Marketing อย่างในปัจจุบัน ที่ความต้องการต่างๆ ของผู้บริโภคกลายเป็นตัวกำหนดทิศทางให้เกิดการปรับเปลี่ยนทั้งวิถีชีวิต พฤติกรรมในการบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ นำมาซึ่งโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ที่ภาคธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวและก้าวตามให้ทัน ทำให้เราจะเห็นภาคธุรกิจทั้งหลายให้ความสำคัญกับเรื่องของ Big Data รวมทั้งการเร่งพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการวิเคราะห์และต่อยอดประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ ​เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรทางด้านนี้ยังคงขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ในปริมาณที่สูงมาก​ ไม่ว่าจะเป็น Data Scientist, Data Analytic รวมทั้งในสายงานคอมพิวเตอร์อย่าง Computer Science หรือ...
- Advertorial - ADFEST 2020