Home PR News “แม็คโคร” พลิกโฉมการฝึกงานสู่โมเดลเสมือนจริง ปั้นแรงงานตอบโจทย์ค้าปลีกยุค 4.0 [PR]

“แม็คโคร” พลิกโฉมการฝึกงานสู่โมเดลเสมือนจริง ปั้นแรงงานตอบโจทย์ค้าปลีกยุค 4.0 [PR]

ปัจจุบัน ความต้องการ “แรงงาน” ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ต่างเน้นรับทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะหลากหลาย ต้องมีทั้ง Hard Skill คือ ทักษะความสามารถในสายงานที่รับผิดชอบ และ Soft Skill หรือ ทักษะด้านอารมณ์ ซึ่งถือว่าสำคัญมากต่อชีวิตการทำงาน และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งของไทยและระดับโลก

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ World Economic Forum (WEF) ที่วิเคราะห์เทรนด์อาชีพในรอบ  20 กว่าปีพบว่าอาชีพที่ต้องใช้ Social skill มีจำนวนเพิ่มขึ้น “ทักษะการเข้าสังคมและอารมณ์ (Social & Emotional Skills)”  จึงเป็นทักษะที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการอย่างมากในศตวรรษที่ 21 และสำคัญอย่างมากกับแรงงานรุ่นใหม่ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

เพราะโลกการทำงานจริงนั้นแตกต่างจากห้องเรียน “แม็คโคร” จึงได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศกว่า 22 แห่ง บูรณาการหลักสูตรฝึกงานให้มีโมเดลเหมือนการทำงานจริงมากที่สุด

โมเดลเสมือนจริง

หลักสูตรฝึกงานเสมือนจริงนี้ แม็คโคร ออกแบบร่วมกับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ภายใต้โครงการใหญ่คือ “แม็คโครสร้างงาน สร้างอาชีพ” ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นหนึ่งในการทำงานเชิงรุกสำหรับผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ ทำงานได้จริง

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ตลอด 30 ปีที่ผ่านมาองค์กรมุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพมาร่วมงาน ภายใต้โครงการ ‘แม็คโครสร้างงาน สร้างอาชีพ” ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีการปรับโครงสร้างหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกงาน โดยแบ่งการเรียนรู้เป็น 5 เฟส ประกอบด้วย การเรียนรู้เนื้อหาทั่วไป, เนื้อหาเฉพาะแผนก, หลักการจัดการ, การจัดทำรายงาน, การนำเสนอรายงาน

ผู้ฝึกงานจะได้เรียนรู้ครอบคลุม ได้รับการอบรม  ทดสอบ เรียนรู้ปัญหาจริงจากการฝึกงาน พร้อมคิดค้นนวัตกรรมและนำเสนอโครงการ (Project) ระยะเวลา 16 สัปดาห์ เพื่อให้กลายเป็นแรงงานคุณภาพระดับหัวกะทิที่พร้อมทำงานได้ทันทีเมื่อเรียนจบ

“นอกจากโครงการรับนักศึกษาฝึกงานเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงแล้ว แม็คโคร ยังมีโครงการต่อยอดให้นักศึกษาฝึกงานที่มีศักยภาพ และพร้อมที่จะเติบโตไปกับแม็คโคร โดยเมื่อมีความต้องการตำแหน่งงานจะได้รับการติดต่อเชิญเข้าสัมภาษณ์ทันที รวมถึงยังได้รับโอกาสคัดเลือกเข้าสู่โปรแกรม Operation Trainee ซึ่งเป็นโครงการเฟ้นหาผู้มีความพร้อมเป็นหัวหน้างานระดับต้น (Supervisor) หรือ ผู้จัดการ section manager และหากมีความโดดเด่น ยังอาจจะได้รับเลือกเข้าโครงการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ของบริษัทอีกด้วย” นางศิริพร กล่าวเสริม

ประสบการณ์ล้ำค่า

นางสาวธัญลักษณ์ ศรีตาแสน นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต หนึ่งในนักศึกษาฝึกงานที่เข้าร่วมโครงการ และได้ฝึกงานในแผนกผักและผลไม้ที่แม็คโคร สาขาสามเสน ได้กล่าวว่า ตนเลือกฝึกงานที่แม็คโคร เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ มีงานให้เลือกเรียนรู้ที่หลากหลาย ตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ตรวจสอบคุณภาพ จัดซื้อ จัดการสต๊อกสินค้า ไปจนกระทั่งงานบริการลูกค้า นอกจากนี้ แม็คโครเป็นสายธุรกิจที่ตรงกับสาขาที่เรียนมา ซึ่งเรียนทั้งธุรกิจและอาหาร ตนเคยฝึกงานกับโรงงานผลิตอาหารแห่งหนึ่งมาแล้ว จึงอยากเรียนรู้สายธุรกิจด้วย แม็คโครจึงเป็นตัวเลือกแรกที่อยากเข้ามาหาประสบการณ์

“การฝึกงานจะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลและสอนงาน ทุกอย่างเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่า โดยเฉพาะ Soft skill การบริหารอารมณ์เมื่อเจอกับลูกค้า อยากขอบคุณแม็คโครและมหาวิทยาลัยรังสิตที่มีโครงการดี ๆ ให้โอกาสตนได้ฝึกประสบการณ์การทำงานจริง สำหรับตน “ความยากของงานบริการ คือ การให้การบริการลูกค้า บางครั้งเจอลูกค้าแซงคิว หรือลูกค้าแสดงอารมณ์ใส่ ก็ต้องอดทน การบริหารอารมณ์คือสิ่งที่สำคัญที่สุด และจะนำประสบการณ์เหล่านี้ไปใช้กับการทำงานจริงในอนาคต” นางสาวธัญลักษณ์ กล่าว

ด้านนางสาวณัฐวรรณ มณีรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ แม็คโคร สาขาบางบัวทอง จบการศึกษาจากคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ Operation Trainee กล่าวว่า ทำงานที่แม็คโคร 3 ปีแล้ว เริ่มตั้งแต่เรียนปี 4 เลือกฝึกงานที่แม็คโคร ในแผนก OCD (Operations Capabilities Development) ทำหน้าที่พัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนากระบวนการทำงาน และเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน ได้ลงพื้นที่กว่า 10 สาขา ได้เรียนรู้การทำงานที่หลากหลาย เมื่อเรียนจบจึงตัดสินใจเข้าทำงานต่อที่แม็คโคร ประกอบกับตอนนั้นมีโครงการ Operation Trainee เป็นปีแรก จึงสนใจสมัคร และได้รับเลือกเข้าทำงานในแผนกผักและผลไม้ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต ได้รับโอกาสให้ลงพื้นที่แก้ปัญหาแม็คโคร สาขากัมพูชา 1 เดือน เมื่อกลับมาจึงได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการสาขาพระราม 4 และสาขาอ่อนนุชตามลำดับ นอกจากนี้ แม็คโครยังสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมตามโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เมื่อผ่านการทดลองงาน 6 เดือน จึงได้บรรจุเป็นพนักงานประจำ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสาขาบางบัวทองจนถึงปัจจุบัน

การไม่ปฏิเสธโอกาสที่เข้ามา คือ Key Success ในการเติบโตในสายงานที่เรารัก แม็คโครส่งให้ไปปฏิบัติงานที่ไหนตนก็ไปอย่างไม่มีข้อแม้ คิดอยู่อย่างเดียวว่าเราต้องเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด ส่วนการได้เป็นหัวหน้า ในวัยเพียงยี่สิบต้นๆ ต้องดูแลพนักงานที่ทำงานมานานกว่า มีประสบการณ์มากกว่า ตรงนี้เป็นความยากที่ต้องอาศัยการบริหารอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งเป็น soft skill สำคัญสำหรับการทำงาน” นางสาวณัฐวรรณ กล่าวทิ้งท้าย

อยากได้งาน ต้องทำงานได้จริง

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า “การบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนครั้งนี้ สอดคล้องกับ การดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามโครงการสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ที่สำคัญเป็นการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในเชิงคุณภาพและปริมาณ ทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่  ลดภาระครอบครัว  เพิ่มโอกาสบรรจุเข้าทำงาน ทำให้แรงงานมีทักษะฝีมือสูงขึ้น ลดอัตราการตกงานของบัณฑิตจบใหม่ และตอบโจทย์ความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง”

สำหรับปีนี้ แม็คโคร เปิดรับนักศึกษาฝึกงานเข้าโครงการดังกล่าวจำนวนกว่า 200 ราย  เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพเตรียมความพร้อมเป็น “แรงงานคุณภาพ” ที่จะมองเห็นการเติบโตในสายอาชีพชัดเจน รองรับการขยายตัวของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันแม็คโครมีสาขา 133 แห่งทั่วประเทศไทย มีสมาชิกกว่า 3.3 ล้านราย  รวมถึงได้ขยายฐานธุรกิจไปยังประเทศต่าง ๆ ในเอเชียอีก 8 ประเทศ

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม