Tag: CBS

4D + 1H พฤติกรรมผู้บริโภค New Normal ยุค Post Covid-19 แม้ ‘ผู้รอด’...

แม้สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 อาจจะยังไม่จบลงในขณะนี้หรือในเร็วๆ นี้ แต่ เริ่มมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับโลกในยุค Post COVID-19 กันมากขึ้น ความสงสัยต่อการเปลี่ยนแปลง​ที่จะเกิดขึ้นกับโลกในอนาคต พฤติกรรมผู้บริโภค หรือภูมิทัศน์ทางธุรกิจ รวมไปถึง​ New Normal ในมิติต่างๆ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง หลังจากวิกฤติครั้งนี้ผ่านพ้นไปมุมมองของ รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า วิกฤติครั้งนี้รุนแรงกว่าทุกวิกฤติที่เคยพบมา...

ไม่อยาก R.I.P. ต้องฟัง วิธีรักษาให้หายไข้​ เมื่อ​ ‘ธุรกิจ- ประเทศ ติดไวรัสโควิด-19’

สร้างความแตกตื่นไปทั่วโลก สำหรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังการถูกยกสถานะอย่างเป็นทางการจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้โควิด-19 กลายเป็นโรคระบาดใหม่ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อกระจายไปทั่วโลก และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว คนอาจจะไม่ติด​ แต่ธุรกิจติดถ้วนหน้า แม้ขณะนี้ ประชากรทั่วโลกจะอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง บางประเทศ​มีจำนวนผู้ติดเชื้อมาก บางประเทศอยู่ในช่วงเริ่มระบาด แต่ในแง่เศรษฐกิจทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถ้วนหน้าแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งอาจจะไม่ผิดหากจะกล่าวว่า ขณะนี้ธุรกิจทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยต่างติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้กันแล้วอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะหลังจากมีการประกาศใช้มาตราการต่างๆ เพื่อป้องกันและหยุดการแพร่ระบาดลง ทำให้เกิดการ​ห้ามเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก หรือบางแห่งที่สถานการณ์เปราะบางหรือแพร่ระบาดหนัก อาจถึงขั้นปิดประเทศเลยก็มีรศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี...

ไม่มีคำว่า ‘ศิลปินไส้แห้ง’ อีกต่อไป เมื่อเข้าใจศิลปะยุคบิ๊กดาต้า ​พร้อมทำความรู้จักศาสตร์แขนงใหม่ ‘Data Artist’

เป็นที่รับทราบและเข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้วว่า Data เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยเฉพาะยุค Insight Marketing อย่างในปัจจุบัน ที่ความต้องการต่างๆ ของผู้บริโภคกลายเป็นตัวกำหนดทิศทางให้เกิดการปรับเปลี่ยนทั้งวิถีชีวิต พฤติกรรมในการบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ นำมาซึ่งโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ที่ภาคธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวและก้าวตามให้ทันทำให้เราจะเห็นภาคธุรกิจทั้งหลายให้ความสำคัญกับเรื่องของ Big Data รวมทั้งการเร่งพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการวิเคราะห์และต่อยอดประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ ​เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรทางด้านนี้ยังคงขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ในปริมาณที่สูงมาก​ ไม่ว่าจะเป็น Data Scientist, Data Analytic รวมทั้งในสายงานคอมพิวเตอร์อย่าง Computer Science หรือ...

4 ทักษะเพื่อรอดจาก AI Disruption เมื่อ 85% ของงานในอนาคต​จะเป็นอาชีพใหม่ที่ยังไม่มีในตอนนี้

ตามรายงานของ McKinsey & Company ที่ได้ทำการศึกษาไว้เมื่อปี 2016 ระบุว่า ในอนาคตจะมีอาชีพอยู่ราว 5% ของจำนวนอาชีพทั้งหมดที่มีอยู่​ มีแนวโน้มที่จะนำระบบ Automation เข้ามาใช้ในการทำงานอย่างสมบูรณ์ โดยที่ไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์อยู่เลย ขณะที่ในปัจจุบันนั้นมีภาคธุรกิจจำนวนมากเริ่มนำระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ หรือนำหุ่นยนต์ต่างๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการทำงานต่างๆ โดยมีถึง 60% ที่นำระบบ Automation เข้ามาใช้ในการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 30% ของจำนวนงานที่ต้องทำทั้งหมด...

จุฬาฯ ประกาศ สุดยอด 32 แบรนด์ทรงพลังปี 2018 แบบอย่างของแบรนด์ที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จ

ภาควิชาการตลาด คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ประกาศผลและมอบรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2018 สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง ครั้งที่ 4 จำนวน 32 กลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยมีสุดยอดแบรนด์ทรงพลังที่เข้ารับรางวัลเป็นครั้งแรก ได้แก่ วาสลีน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย, โรซ่า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง, ธนาคารกสิกรไทย ในกลุ่มบริการทางการเงิน...

AIS ครองแชมป์ 4 ปีซ้อน “แบรนด์องค์กรมูลค่าสูงที่สุด”

ถึงแม้คำว่า “แบรนด์” เป็นนามธรรม ไม่สามารถจับต้องได้เหมือนกับสินทรัพย์อื่นๆ  แต่แท้จริงในทางการตลาดหรือธุรกิจ “แบรนด์” สามารถคำนวณและวัดเป็นมูลค่าแบรนด์ได้  ผ่านการคำนวณจากสำนักวิจัยแบรนด์ที่มีสูตรคำนวณมูลค่าแบรนด์ต่างกันออกไป ซึ่งนำไปอ้างอิงในเชิงธุรกิจได้  อย่างในประเทศไทยเองก็มีเครื่องมือสำหรับการวัดมูลค่าแบรนด์ ชื่อว่า  CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) ซึ่งคิดค้นโดย รศ. ดร. กุณฑลี รื่นรมย์ และอ. ดร. เอกก์  ภทรธนกุล  อาจารย์ประจำ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด...
- Advertorial -