Tag: อย.

องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนของฟิลลิป มอร์ริส ทำการตลาดในฐานะผลิตภัณฑ์ยาสูบลดความเสี่ยง [PR]

มร. เจอรัลด์ มาร์โกลีส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (“PMTT”) บริษัทในเครือฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล (พีเอ็มไอ) เปิดเผยว่า ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา องค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อนของพีเอ็มไอ สามารถสื่อการตลาดในฐานะผลิตภัณฑ์ยาสูบลดความเสี่ยง...

ผู้บริหาร “เบต้าแคล” แถลงขอบคุณ อย. พร้อมวอนลูกค้า! ตรวจสอบความถูกต้อง [PR]

จากกรณีข่าว อย. (องค์การอาหารและยา) เตือนระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้าแคลยกเลิกเลข อย. แต่แอบขาย ตามที่ได้มีการเผยแพร่ออกมาผ่านทางเว็บไซต์ www.oryor.com, เฟซบุ๊ค Fda Thai และสำนักข่าวออนไลน์ต่างๆ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยระบุว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้าแคล มีการใช้เลข อย. (เลขสารบบอาหาร) 11-1-11054-5-0209 โดยผู้รับอนุญาตคือ บริษัท...
- Advertorial -