HomePR Newsสรุปปมวัคซีน ‘ซิโนแวค’ เป็นเจล พบมีปัญหา 1 จุด ไม่ได้ฉีดให้ประชาชน อย.แจงทั้งล็อตมีคุณภาพตามเกณฑ์

สรุปปมวัคซีน ‘ซิโนแวค’ เป็นเจล พบมีปัญหา 1 จุด ไม่ได้ฉีดให้ประชาชน อย.แจงทั้งล็อตมีคุณภาพตามเกณฑ์

แชร์ :

sinovac vaccine

Photo Credit : NUMBER 24 – Authorized Shutterstock Partner in Thailand

1. หลังจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออกหนังสือแจ้งเตือนด่วนที่สุด! เฝ้าระวังการจัดเก็บวัคซีน Sinovac รุ่นการผลิต C202105079 วันที่ผลิต 10.05.2021 วันหมดอายุ 09.11.2021 มีลักษณะสารละลายของวัคซีนมีการรวมตัวเป็นเจลใสติดบริเวณด้านในของขวดวัคซีนและเจลดังกล่าวไม่หายไปหลังเขย่า

Santos Or Jaune

2. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ชี้แจงว่าได้รับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับวัคซีน Sinovac ล็อตดังกล่าว จากจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ 1 จุด ซึ่งยังไม่ได้ฉีดให้ประชาชน และ อย.ได้แจ้งระงับการฉีดขวดที่มีปัญหาและเรียกคืนทั้งล็อต 110 ขวดจากจุดฉีดดังกล่าวแล้ว

3. จากนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับวัคซันดังกล่าวไปตรวจ ซึ่งการเกิดเจลใส มาจาก 2 สาเหตุ 1.เก็บที่อุณหภูมิเย็นเกินไป และ 2. ปัญหาความเป็นกรดด่างของวัคซีน

4. จากการตรวจสอบวัคซีน Sinovac ขวดที่พบเป็นเจล มาจากสาเหตุจัดเก็บด้วยอุณหภูมิที่เย็นเกินไป ปกติการจัดเก็บวัคซีนเชื้อตาย (Sinovac) ที่เหมาะสมอุณหภูมิอยู่ที่ 2-8 องศาเซลเซียส โดยบริษัทขนส่งวัคซีนจะควบคุมตามอุณหภูมิดังกล่าว แต่จุดฉีดนอกโรงพยาบาลหลายแห่งจะมีการนำ “ก้อนน้ำแข็ง” ไปวางไว้เพื่อให้อุณหภูมิเหมาะสม จึงทำให้วัคซีนที่อยู่ใกล้ก้อนน้ำแข็งอุณหภูมิต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียสและเกิดเป็นเจล ซึ่งไม่ได้เป็นสารอันตราย แต่เมื่อเกิดเป็นเจลแล้วไม่เหมาะสมที่จะนำไปฉีด

5. ทุกสถานที่ฉีดวัคซีน ก่อนฉีดเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบวัคซีนก่อนฉีกทุกครั้ง เพื่อดูว่าไม่มีสิ่งผิดปกติ ไม่มีตะกอน เพื่อให้ได้รับวัคซีนที่เป็นไปตามมาตรฐาน หากพบสิ่งปกติจะแจ้ง อย. ตรวจสอบ นอกจากนี้จะมีการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกขั้นตอนตั้งแต่การขนส่ง

6. สำหรับผู้รับวัคซีน Sinovac รุ่นการผลิต C202105079 ไปแล้ว อย.ย้ำว่าวัคซีนล็อตดังกล่าว ยังมีคุณภาพเหมาะสมทั้งก่อนฉีดและหลังพบปัญหาเป็นเจล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 พบว่ายังมีคุณภาพตามขึ้นทะเบียน และไม่พบปัญหาวัคซีนล็อตดังกล่าวที่จุดฉีดอื่นๆ ผู้รับวัคซีน Sinovac รุ่นการผลิต C202105079 ไม่ต้องกังวล


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม