Home PR News องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนของฟิลลิป มอร์ริส ทำการตลาดในฐานะผลิตภัณฑ์ยาสูบลดความเสี่ยง [PR]

องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนของฟิลลิป มอร์ริส ทำการตลาดในฐานะผลิตภัณฑ์ยาสูบลดความเสี่ยง [PR]

มร. เจอรัลด์ มาร์โกลีส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (“PMTT”) บริษัทในเครือฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล (พีเอ็มไอ) เปิดเผยว่า ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา องค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อนของพีเอ็มไอ สามารถสื่อการตลาดในฐานะผลิตภัณฑ์ยาสูบลดความเสี่ยง (Modified Risk Tobacco Product: MRTP) โดยการอนุญาตครั้งนี้ถือเป็นแนวทางตัวอย่างที่สำคัญในการกำกับนโยบายของภาครัฐและองค์กรสาธารณสุขต่อผลิตภัณฑ์ไร้ควันที่มีความแตกต่างจากการควบคุมบุหรี่แบบซิกาแรต เพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ซึ่งอาจมีประสิทธิภาพมากกว่านโยบายการห้ามจำหน่ายแบบในประเทศไทย

การพิจารณาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนของ พีเอ็มไอ นั้นมีความแตกต่างในเชิงหลักการจากบุหรี่ซิกาแรตที่มีการเผาไหม้ และเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ตัดสินใจจะสูบบุหรี่ต่อไป  ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนของพีเอ็มไอนี้เป็นผลิตภัณฑ์อิเล็คโทรนิคส์ที่มีนิโคตินประเภทแรกและประเภทเดียวที่ได้รับอนุญาตจาก อย. สหรัฐอเมริกาให้ทำการตลาดในฐานะผลิตภัณฑ์ยาสูบลดความเสี่ยง

ทั้งนี้ อย. สหรัฐอเมริกาอนุญาตให้สื่อสารผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนของพีเอ็มไอด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนของพีเอ็มไอเป็นการให้ความร้อนแก่ยาสูบ แต่ไม่มีการเผาไหม้
  • ลดการเกิดสารเคมีที่เป็นอันตรายและอาจเป็นอันตรายได้อย่างมีนัยสำคัญ
  • การศึกษาทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนจากบุหรี่มวนแบบเดิมมาเป็นผลิตภัณฑ์ไร้ควันของพีเอ็มไอ สามารถลดการได้รับสารเคมีที่เป็นอันตรายและอาจเป็นอันตรายได้อย่างมีนัยสำคัญ

อย. สหรัฐอเมริกาสรุปว่า ข้อมูลสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่แสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนของพีเอ็มไอ จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพของประชากรโดยรวม ทั้งต่อกลุ่มผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่ การตัดสินในครั้งนี้ยังเป็นการเพิ่มข้อสรุปของหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่สรุปตรงกันว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนของพีเอ็มไอ เป็นทางเลือกที่ดีกว่าการเลือกสูบบุหรี่ โดยก่อนหน้านี้ อย. สหรัฐอเมริกาได้อนุญาตให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนของพีเอ็มไอในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ในเดือนเมษายน 2562

ทั้งนี้ อย. สหรัฐอเมริกาได้พิจารณาเอกสารงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ พีเอ็มไอ ยื่นคำร้องขอเป็น ผลิตภัณฑ์ยาสูบลดความเสี่ยง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559

มร. อังเดร คาลันโซโปลอส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พีเอ็มไอ กล่าวถึงการอนุญาตของ อย. สหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ว่า “การพิจารณาอนุญาตในครั้งนี้ เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญในด้านสาธารณสุข ในอนาคตจะมีผู้สูบบุหรี่ชาวอเมริกันหลายสิบล้านคนเลิกสูบบุหรี่ แต่ก็จะยังมีอีกหลายคนที่สูบบุหรี่ต่อไป ดังนั้น การตัดสินใจในครั้งนี้จะเป็นการช่วยให้ผู้สูบที่เป็นผู้ใหญ่ได้รับข้อมูลว่าการเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อนของพีเอ็มไอ เป็นทางเลือกที่ดีกว่าการสูบบุหรี่ โดย อย. สหรัฐอเมริกาได้พิจารณางานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อน สามารถลดการได้รับสารเคมีอันตรายและอาจเป็นอันตรายได้ ผลิตภัณฑ์ของพีเอ็มไอแตกต่างจากบุหรี่ที่มีการเผาไหม้ จึงควรได้รับการควบคุมที่แตกต่าง ตามที่ อย. สหรัฐอเมริกาได้กำหนดแนวทางไว้ ณ ตอนนี้ เราจึงจำเป็นต้องมีการพูดคุยกันในรูปแบบที่แตกต่างและสร้างความร่วมมืออย่างเร่งด่วนกว่าที่เคย เพื่อสร้างสังคมไร้ควัน การตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นตัวอย่างสำคัญในการกำกับนโยบายของรัฐและองค์กรด้านสาธารณสุขต่อผลิตภัณฑ์ไร้ควันที่มีความแตกต่างจากการควบคุมบุหรี่แบบซิกาแรตเพื่อปกป้องและส่งเสริมด้านสาธารณสุข

“เรายินดีกับคำอนุญาตครั้งสำคัญนี้เพราะจะช่วยให้ข้อมูลสำคัญเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา และเชื่อว่า ผู้สูบบุหรี่ในประเทศไทยซึ่งมีมากกว่า 10 ล้านคน ควรได้รับสิทธิที่เท่าเทียมในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางเลือกได้ เราเชื่อมั่นว่าการอนุญาตของ อย. สหรัฐอเมริกาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานงานวิจัย จะสร้างแรงบันดาลใจให้กระทรวงสาธารณสุข องค์กรด้านสุขภาพ ผู้วางนโยบาย ผู้ออกกฎหมาย ได้ทบทวนเอกสารงานวิจัยของผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อนของ พีเอ็มไอ และวางนโยบายสำหรับผลิตภัณฑ์ไร้ควันเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนไทยโดยรวม ทั้งผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่” มร. เจอรัลด์ กล่าวปิดท้าย

 

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม