Tag: พีทีที สเตชั่น

โออาร์ ร่วมดูแลคนไทย ปรับรูปแบบการให้บริการในสถานการณ์โควิด – 19 [PR]

ให้สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น และร้านคาเฟ่ อเมซอน และร้านค้า และจุดให้บริการต่างๆ ของ โออาร์ ปรับเพิ่มมาตรการในการให้บริการ เพื่อร่วมป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด – 19นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด –...
- Advertorial -