Tag: ดีป้า

“ดีป้า” ติวเข้มหลักสูตร “สร้างธุรกิจให้เติบโตในสังคมยุคไร้เงินสด” ยกระดับเอสเอ็มอีไทย [PR]

ท่ามกลางปัจจัยที่สร้างแรงส่งและแรงเสียดทานในโลกธุรกิจ ทำให้หลายธุรกิจมีโอกาสเติบโตหรือแม้แต่ต้องปิดตัวลง ดังนั้นการเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับธุรกิจในการแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสใหม่ ๆ เป็นสิ่งท้าทายสำหรับเอสเอ็มอี ร้านค้า และพ่อค้าแม่ค้าโครงการ “Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่” โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เดินหน้าเปิด คอร์สออนไลน์หลักสูตรที่ 5 “สร้างธุรกิจให้เติบโตในสังคมยุคไร้เงินสด” โดย ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ เจ้าพ่อวงการไอทีและกูรูอีคอมเมิร์ซที่จะมาร่วมแชร์มุมมองบริบทของความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายธุรกิจท่ามกลางการเติบโตของเทคโนโลยีที่ผลักดันให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป และการส่งเสริมของภาครัฐที่ส่งผลให้เกิดสังคมไร้เงินสด พร้อมอัปเดตเทรนด์ 2021–2022...
shutterstock_aging

เปิดความเสี่ยงผู้สูงอายุไทย “แก่ก่อนรวย จนก่อนตาย” แนะพัฒนาศักยภาพดิจิทัลเพิ่มรายได้

จากการเติบโตของตัวเลขผู้สูงวัย (ผู้มีอายุเกิน 65 ปี) ที่องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่า โลกจะมีประชากรกลุ่มดังกล่าวมากกว่า 1,500 ล้านคนในปี 2050 กำลังเป็นประเด็นเมกะเทรนด์ที่ทุกฝ่ายต่างให้ความสำคัญเหตุที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะการมีผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น ขณะที่เด็กเกิดใหม่มีน้อยลงเรื่อย ๆ นั้น กำลังทำให้แรงงานในตลาดลดลง และมีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเทศไทยเองก็พบภาพไม่ต่างกัน โดยปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้สูงวัยประมาณ 20% ของจำนวนประชากร ซึ่งทำให้อัตราส่วนระหว่างคนทำงานกับคนสูงวัยอยู่ที่ 4 : 1...
depa digital industry research

ดีป้าเปิดข้อมูลอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย’63 พบธุรกิจใช้คลาวด์เพิ่มสูง ลงทุน “ซอฟต์แวร์-ฮาร์ดแวร์”ลดลง

“ดีป้า” เผยผลสำรวจ 3 อุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ปี 2563 พบอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์–ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ มีการใช้จ่ายลดลง สวนทาง "บริการด้านดิจิทัล" ที่เติบโตเพิ่มสูง โดยเฉพาะการย้ายระบบขึ้นคลาวด์ที่หลายบริษัทเลือกใช้ในช่วงล็อกดาวน์ เพื่อให้การทำงานแบบ Work From Anywhere เกิดขึ้นได้จริงผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม...

ดีป้า เดินหน้าติดอาวุธทักษะดิจิทัลสำคัญแก่ 200 ครูไทยทั่วประเทศ ผ่านโครงการ depa Teacher Boost Camp [PR]

ดีป้า ลุยจัดแคมป์เวิร์กชอปออนไลน์ในโครงการ depa Teacher Boost Camp พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อคุณครู เร่งเครื่องอัพสกิลดิจิทัลสำคัญคือ Coding-STEM-IoT แก่ 200 ครูไทยทั่วประเทศ ก่อนต่อยอดสู่การเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้และศักยภาพ พร้อมเฟ้นหา 12 สุดยอดครูไอดอลถ่ายทอดซีรีส์สร้างแรงบันดาลใจ และร่วมส่งต่อความรู้แก่โรงเรียน 4 ภาคทั่วไทยผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า หนึ่งในภารกิจสำคัญที่ ดีป้า ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะเยาวชนให้มีความเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเอง ก่อนต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีศักยภาพ ‘คุณครู’ จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาทักษะ ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ“ปัจจัยดังกล่าวเป็นที่มาของโครงการ depa Teacher Boost Camp พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อคุณครู ผ่านกิจกรรมแคมป์เวิร์กชอปออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณครูสามารถนำองค์ความรู้และทักษะที่ได้ไปต่อยอด และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการพัฒนาศักยภาพคุณครูไทยควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดย ดีป้า...

“ดีป้า” ส่งหลักสูตร “เริ่มต้นการขายออนไลน์ด้วย LINE MyShop และ LINE OA” นำร่องอัพสกิลผู้ประกอบการเอสเอ็มอี [PR]

โครงการ “Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่” โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดคอร์สออนไลน์หลักสูตรแรก “เริ่มต้นการขายออนไลน์ด้วย LINE MyShop และ LINE OA” โดย วรวุฒิ สายบัว กูรูด้านการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) กับเนื้อหาที่อัดแน่น! ตั้งแต่การปูพื้นฐานความรู้ ทำความรู้จักการขายแบบ Chat...

“ดีป้า” รวมพลดิจิทัลสตาร์ทอัพ – ผู้ให้บริการดิจิทัล ติดปีกเอสเอ็มอี 6 จังหวัดนำร่อง ยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ผ่านโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่...

ดีป้า เดินหน้าโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ เต็มสูบ ประกาศรวมพลเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการด้านดิจิทัล ร่วมจับคู่ธุรกิจกับบรรดาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย นำร่องพื้นที่ 6 จังหวัด พร้อมเปลี่ยนทุกการซื้อ-ขายสู่ระบบออนไลน์ ปรับทุกไลฟ์สไตล์สู่สังคมไร้เงินสด พลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล อีกทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19 คาดช่วยสร้างรายได้มากกว่า 300 ล้านบาทดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ...

ยูเอ็น ประเทศไทย จับมือ ดีป้า เปิดตัวแคมเปญ Decade of Action, Decade of Innovation...

สหประชาชาติ ประเทศไทย (UN Thailand) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดตัวแคมเปญ Decade of Action, Decade of Innovation ทศวรรษแห่งการลงมือทำ  ทศวรรษแห่งนวัตกรรม เพื่อก้าวใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อส่งเสริมการใช้โซลูชั่นเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาของโลกในอนาคต ในช่วงสนทนา กลุ่มอินฟลูเอ็นเซอร์ได้ร่วมแบ่งปันมุมมองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย ทนพ.​ภาคภูมิ เดชหัสดิน...

“ดีป้า” ผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตร ปลุกผู้ประกอบการย่านลาดพร้าว-ปทุมวัน ขึ้นชั้นพื้นที่ต้นแบบเศรษฐกิจอัจฉริยะ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล [PR]

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อม 8 พันธมิตร เปิดตัว “โครงการส่งเสริมและจัดแสดงพื้นที่เศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ” ผ่านการขับเคลื่อนผู้ประกอบการในพื้นที่ลาดพร้าว-ปทุมวัน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 12 ประเภทจากดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยที่ผ่านการคัดเลือกกว่า 50 ราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ผ่านกิจกรรมรูปแบบ On Ground และ On Cloud สร้างการรับรู้สู่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่สนใจ คาดเกิดการจับคู่ธุรกิจกว่า 1,000 ราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า...
- Advertorial -