Tag: คอลเกต

กรณีศึกษาวิธีแก้เกม “FMCG” อิ่มตัว ต้องสร้างโอกาสโตจาก “Family Use” สู่ “Personal Use”

เมื่อกว่า 20 – 30 ปีก่อน “การซื้อ-ใช้สินค้าอุปโภคบริโภค” หรือ “FMCG” ใน 1 ครัวเรือน มีลักษณะการใช้แบบ “Family Use” นั่นคือ สินค้า 1 ตัวใช้กันทั้งครอบครัว แต่ในช่วงกว่า 10 ปีมานี้ สินค้า FMCG ในหลายกลุ่ม...

10 อันดับแบรนด์ FMCG คนไทย-เทศซื้อมากที่สุด ปี 2558

บริษัท กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล จำกัด (KWP) เปิดเผยข้อมูลวิจัยและการจัดอันดับสุดยอดแบรนด์ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสูงสุดประจำปี 2558 ทั้งในระดับโลก และในประเทศไทย ในระดับโลก ได้วิเคราะห์แบรนด์ที่น่าสนใจกว่า 15,000 แบรนด์ทั่วโลก ในจำนวนนี้เป็นสินค้าอุปโภค-บริโภค (Fast Moving Consumer Goods : FMCG) 200 กลุ่ม ใช้กลุ่มตัวอย่างกว่า 412,000 ครัวเรือน ครอบคลุม 5...
- Advertorial - BANGKOK BANG SME
ADFEST 2020